پاورپوینت انگلیسی زمین شناسی

دانلود رایگان پاورپوینت رانش زمین در کوه Bear Lodge (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله رانش زمین در کوه Bear Lodge عنوان انگلیسی مقاله Landslides in the Bear Lodge Mountains فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 21 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زمین شناسی گرایش های مرتبط با این …

پاورپوینت انگلیسی زمین شناسی

دانلود رایگان پاورپوینت سونامی ساحل lituya (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله سونامی ساحل lituya عنوان انگلیسی مقاله Lituya Bay Tsunami 1958 فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 10 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زمین شناسی گرایش های مرتبط با این مقاله زمین شناسی زیست محیطی …

پاورپوینت انگلیسی زمین شناسی

دانلود رایگان پاورپوینت نرم افزار پیش بینی سونامی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله نرم افزار پیش بینی سونامی عنوان انگلیسی مقاله Tsunami Forecast Software فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 14 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زمین شناسی گرایش های مرتبط با این مقاله زمین شناسی زیست …

پاورپوینت انگلیسی زمین شناسی

دانلود رایگان پاورپوینت معدن زغال سنگ (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله معدن زغال سنگ: از زمین به تأمین انرژی خانه شما عنوان انگلیسی مقاله Coal Mining: From the Ground to powering Your Home فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 11 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله …

پاورپوینت انگلیسی زمین شناسی

دانلود رایگان پاورپوینت زغال سنگ (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله زغال سنگ عنوان انگلیسی مقاله Coal فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 17 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زمین شناسی و شیمی گرایش های مرتبط با این مقاله رسوب شناسی و شیمی آلی کد …

پاورپوینت انگلیسی زمین شناسی

دانلود رایگان پاورپوینت گسل و توزیع شکستگی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله گسل و توزیع شکستگی در عرض یک تنگ گاز ماسه سنگ عنوان انگلیسی مقاله Fault and Fracture Distribution Within a Tight-Gas Sandstone فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 13 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله …

پاورپوینت انگلیسی زمین شناسی

دانلود رایگان پاورپوینت گسل زلزله و و بالازدگی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله گسل، زلزله و و بالازدگی عنوان انگلیسی مقاله Faults, Earthquakes and Uplift فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 13 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زمین شناسی گرایش های مرتبط با این مقاله ژئوفیزیک گرایش …

پاورپوینت انگلیسی زمین شناسی

دانلود رایگان پاورپوینت Unconformities و گسل (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله Unconformities و گسل عنوان انگلیسی مقاله Unconformities and Faults فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 21 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زمین شناسی گرایش های مرتبط با این مقاله ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی کد …