پاورپوینت آماده مالی - صفحه 2 از 2 - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

15جولای
مقاله پاورپوینت ارتباط بلندمدت بین کسری بودجه و کسری تجاری در لبنان

مقاله پاورپوینت ارتباط بلندمدت بین کسری بودجه و کسری تجاری در لبنان

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله ارتباط بلندمدت بین کسری بودجه و کسری تجاری در لبنان: نتایج از UECM و مرزهای آزمون فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 36 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 12 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله  اقتصاد، حسابداری و مدیریت گرایش های مرتبط با […]

01جولای
مقاله پاورپوینت رابطه بین رقابت و عملکرد در صنعت بانکداری

مقاله پاورپوینت رابطه بین رقابت و عملکرد در صنعت بانکداری

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  رابطه بین رقابت، رشد و عملکرد در صنعت بانکداری فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 34 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 6 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد، حسابداری و مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری دولتی، حسابداری مالی، حسابداری […]

01جولای
مقاله پاورپوینت شرایط رقابت در صنعت بیمه غیر عمر ترکی

مقاله پاورپوینت شرایط رقابت در صنعت بیمه غیر عمر ترکی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  شرایط رقابتی در صنعت بیمه غیر عمر ترکی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 39 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 8 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله  مدیریت کسب و کار MBA ، مالی، […]

25ژوئن
مقاله پاورپوینت سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت برزیلی

مقاله پاورپوینت سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت برزیلی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 36 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 7 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار MBA، حسابداری […]

17ژوئن
مقاله پاورپوینت ارتباط بین سرمایه درگردش با نقدینگی

مقاله پاورپوینت ارتباط بین سرمایه درگردش با نقدینگی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله ارتباط بین سرمایه درگردش با نقدینگی، سودآوری و توان مالی : مطالعه موردی از ACC Limited فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 40 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 6 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد، حسابداری و مدیریت گرایش های مرتبط با […]