مقاله پاورپوینت مطالعات تطبیقی تکنیک های یادگیری ماشین و کاربردهای اخیر آن

مقاله پاورپوینت مطالعات تطبیقی تکنیک های یادگیری ماشین و کاربردهای اخیر آن
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Survey Paper: Comparative Study of Machine Learning Techniques and its Recent Applications
عنوان فارسی مقاله مقاله مروری: مطالعات تطبیقی تکنیک های یادگیری ماشین و کاربردهای اخیر آن
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 19 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 5 صفحه
تعداد صفحات دارای جدول 3 صفحه
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله هوش مصنوعی – مهندسی نرم افزار – مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
موضوعات مرتبط با این مقاله یادگیری ماشین
کد محصول P13518
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 


 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل1. مقدمه
فصل2. تشریح انواع طبقه بندی یادگیری ماشین:
آ. یادگیری نظارت شده
ب. یادگیری نظارت نشده
ج. یادگیری تقویتی
د. یادگیری عمیق
آ.روش های رگرسیون
ب. روش های دسته بندی
i) رگرسیون خطی
ii) رگرسیون لجستیک
III) الگوریتم k-نزدیک ترین همسایگی
IV. ماشین بردار پشتیبان SVM 
v. درخت تصمیم
vi. جنگل تصادفی
انواع یادگیری نظارت نشده
انواع یادگیری عمیق
فصل3.کاربردها
فصل4. نتیجه گیری

 

  

بخشی از پاورپوینت

انواع یادگیری نظارت نشده
آ. خوشه بندی: گروهی از نوع مشابه داده ها از مجموعه داده ها در یک خوشه قرار می گیرند.
ب. کاهش ابعاد: مولفۀ اصلی به منظور دستیابی به بهترین مشخصه ها تحلیل می شود.

انواع یادگیری تقویتی
• یادگیری تقویتی مثبت
• یادگیری تقویتی منفی

 

 خرید پاورپوینت

 

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.