مقاله پاورپوینت نوآوری باز و مزیت رقابتی پایدار: نقش یادگیری سازمانی

مقاله پاورپوینت نوآوری باز و مزیت رقابتی پایدار: نقش یادگیری سازمانی
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Open innovation and sustainable competitive advantage: The role of organizational learning
عنوان فارسی مقاله نوآوری باز و مزیت رقابتی پایدار: نقش یادگیری سازمانی
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 24 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 1 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول 4 صفحه 
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار – مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مدیریت دانش – مدیریت صنعتی
موضوعات مرتبط با این مقاله مزیت رقابتی – یادگیری سازمانی – نوآوری 
کد محصول P13588
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه
فصل 2: پیشینه نظری
2.1. نوآوری باز
2.2. یادگیری سازمانی
2.3. ادغام چارچوب SCC و KBV
فصل 3: فرضیه ها
3.1. نوآوری باز و مزیت رقابتی پایدار
3.2.. نقش میانجی اکتشاف و استثمار
3.3. نقش میانجی دوسو توانی سازمانی
3.4.. نقش میانجی قابلیت مدیریت دانش
فصل 4: روش ها
4.1. جمع آوری داده ها
4.2. معیارها
4.2.1. یادگیری استثماری و اکتشافی
4.2.2. نوآوری باز
4.2.3. توانایی مدیریت دانش
4.2.4. مزیت رقابتی پایدار
فصل 5: تحلیل و نتایج
5.1. پایایی و روایی
5.2. ارزیابی سوگیری روش مشترک (CMB)
5.1. آزمایش فرضیه
5.2. تحلیل موقتی (اد هاک)
5.3. آزمون استواری
فصل 6: بحث
6.1. تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی
6.2. نقش میانجی یادگیری سازمانی دوسو توان
6.3. نقش میانجی قابلیت مدیریت دانش
6.4. محدودیت ها و تحقیقات آینده

  

بخشی از پاورپوینت

5.2. تحلیل موقتی (اد هاک)
طبق نظریه تخصیص بودجه، توجه شرکت ها به یادگیری و اکتساب منابع محدود می شود. رابطه دوسو توانی سازمانی با مزیت رقابتی برای ایجاد نتایج سازگار شکست خورد. برای بررسی رگرسیون چند جمله ای را با تحلیل سطح واکنش انجام دادیم تا مشخص کنیم که کدام پیکربندی اکتشاف و استثمار برای ارتقای مزیت رقابتی پایدار مساعدتر هستند. نتایج نشان می دهند که زمانی که شرکت ها یک پیگیری نامتوازن از اکتشاف و استثمار را مشخص کردند، «استثمار زیاد-اکتشاف کم)» تاثیر ترویجی بیشتری بر یک استثمار داشتند.

5.3. آزمون استواری
برای اطمینان از استواری این تحقیق، یک آزمون استواری انجام دادیم. نتایج نشان دادند که نوآوری باز تاثیر مثبت، مستقیم و معنی دار بر مزیت رقابتی پایدار دارد و تاثیر غیرمستقیم معنی داری از طریق یادگیری سازمانی دارد، که به معنی نقش میانجی یادگیری سازمانی در تبدیل نوآوری باز به مزیت رقابتی است. با بررسی اثر میانجی قابلیت مدیریت دانش بر رابطه بین نوآوری باز و یادگیری سازمانی، عبارت تعاملی نوآوری باز و قابلیت مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی داری بر یادگیری سازمانی دارند و اثر میانجی قابلیت مدیریت دانش را تایید می کنند. پس یافته های این تحقیق استوار هستند.

 

   خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.