مقاله پاورپوینت اثر شخصیت و استفاده از رسانه های جمعی بر سلامت روان

مقاله پاورپوینت اثر شخصیت و استفاده از رسانه های جمعی بر سلامت روان
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله The effects of personality and social media experiences on mental health: Examining the mediating role of fear of missing out, ghosting, and vaguebooking
عنوان فارسی مقاله
اثر شخصیت و استفاده از رسانه های جمعی بر سلامت روان: نقش میانجی گر ترس از از دست دادن، قطع ناگهانی روابط و ارسال پست های مرموز
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 19 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 3 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول 1 صفحه 
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله روانشناسی – مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله روانشناسی بالینی – روانشناسی عمومی – روان سنجی – اینترنت و شبکه های گسترده
موضوعات مرتبط با این مقاله سلامت روان
کد محصول P13620
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه
فصل 2: روش ها
فصل 3: نتایج
فصل 4: بحث
فصل 5: نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت
روش ها
تعداد 995 نوجوان و جوان در این پژوهش شرکت کردند. حدود 79 درصد آنها مؤنث و 21 درصد مذکر بودند و متوسط سن آنها 93/22 سال (SD = 2.98) بود. تقریباً 51 درصد از شرکت کنندگان، فارغ التحصیلان دانشگاهی بودند. شرکت کنندگان از 45 کشور مختلف بودند. آدرس صفحات اینترنتی پرسشنامه از طریق شبکه های اجتماعی و نیز از طریق پروفایل های شخصی در رسانه های اجتماعی بین دوستان و آشنایانِ نویسندۀ دوم و سوم این پژوهش توزیع شد. موارد مطرح شده در پرسشنامه عبارت بودند از : ویژگی های فردی و استفاده از رسانه های اجتماعی، جهت گیری مقایسات اجتماعی، هویت اجتماعی، شخصیت نمایشی، ترسِ از دست دادن، قربانی قطع ارتباط یکطرفه شدن، ارسال مطالب مرموز و سلامت روان.
از تحلیل آماری SPSS 27 به همراه LISREL 8.8 برای مدل سازی معادلۀ ساختاری (SEM) استفاده شد. برای SEM با متغیرهای مشاهده شده ، محاسبات با استفاده از رویکرد احتمال حداکثر با شاخص های ذیل انجام شدند: کای دو برای برازش مدل (χ2)، شاخص برازش تطبیقی (CFI>0.96 که نشانۀ برازش خوبی برای مدل است)، خطای جذر میانگین مربعات تقریب (RMSEA<0.06 به عنوان یک برازش خوب)، باقیماندۀ جذر میانگین مربعات استانداردشده (SRMR<0.05 به عنوان برازش خوب)، و شاخص برازش نُرم نشده (NNFI>0.95 به عنوان آستانه). به جز مواردی اندکی در مورد جنسیت، هیچ دادۀ از دست رفته ای بین متغیرها وجود نداشت. به طور کلی، ما مجموعه داده های نرمال و قابل قبولی داشتیم چراکه تمام متغیرها دارای چولگی بین 2± و کشیدگی بین 7± (87/0- < کشیدگی < 80/0 ؛ 44/1- < چولگی < 91/0) بودند. همبستگی های r=0.85 یا بیشتر نداشتیم که نشان می دهد هم-خطی بالایی در متغیرها وجود نداشت.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.