مقاله پاورپوینت تجزیه و تحلیل دراز مدت شیوع بیشتر افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در میان جمعیت شمالی هلند

مقاله پاورپوینت تجزیه و تحلیل دراز مدت شیوع بیشتر افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در میان جمعیت شمالی هلند
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Longitudinal analyses of depression, anxiety, and suicidal ideation highlight greater prevalence in the northern Dutch population during the COVID-19 lockdowns
عنوان فارسی مقاله تجزیه و تحلیل دراز مدت شیوع بیشتر افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در میان جمعیت شمالی هلند در طی قرنطینه های کووید 19
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 17 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر ندارد
تعداد صفحات دارای جدول ندارد
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی – پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله روانپزشکی – روانشناسی بالینی – روانشناسی عمومی
موضوعات مرتبط با این مقاله افسردگی – اضطراب – خودکشی – کووید 
کد محصول P13638
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل1: مقدمه
فصل2: روش ها
2-1- گروه Lifelines کووید 19
2-2 پرسشنامه کووید19 و انتخاب نمونه
2-3 اندازه گیری خروجی
2-4 پیش بینی کنندگان
2-5 داده ها و محاسبات ناپیدا
2-6 تجزیه و تحلیل آماری
2-7 آنالیز حساسیت
فصل3: نتایج
3-1 توصیف نمونه
3-2 مراحل هیجان، اضطراب و افکار خودکشی در طی زمان
3-2-1 علائم افسردگی
3-2-2 اختلال افسردگی اساسی
3-2-3 علائم اضطراب
3-2-4 اختلال اضطراب عمومی
3-2-5 افکار خودکشی
3-3 سیر روند سن، جنسیت و سابقه MDD و GAD در طی زمان
3-3-1 روند طولی با توجه به سن
3-3-2 افکار خودکشی
3-3-3 روند زمانی بر اساس جنسیت
3-3-4 روند زمانی مطابق باسابقه MDD/GAD
فصل4: بررسی
4-1 روند افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در طی زمان
4-2 روند سن، جنسیت و سابقه MDD/GAD در طی زمان
4-3 نقاط قوت و محدودیت ها
فصل5: نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

2-6 تجزیه و تحلیل آماری
مدل های افزایشی تعمیم یافته (GAMها) برای تعیین شیوع MDD، GAD و افکار خودکشی در طی زمان و مرتبط با سن، جنسیت و پیشینه MDD/GAD استفاده شدند. هریک از خروجی ها و پیش بینی ها با استفاده از یک مدل جداگانه متناسب شدند. همه آنالیزها در R_v4.0.3 با استفاده از بسته های mgcv_1.8.33 (Wood, 2017) و itsadug_2.4 صورت گرفت. تصحیح آزمایشات چندگانه توسط تصحیح Bonferroni انجام شد (alpha = 0.0025)

2-7 آنالیز حساسیت
ما سه عدد آنالیز حساسیت انجام دادیم. ابتدا، همه GAMها را بدون اثرات تصادفی در کل گروه اجرا کردیم (N = 76,376) و مقدار خروجی را با نتایج به دست آمده از نمونه اصلی 36106 نفر مقایسه کردیم. سپس، چون اشخاص مکررا در طی زمان ارزیابی شده بودند، ما از یک قطع تصادفی و شیب خطی تصادفی برای محاسبه ساختار پیچیده داده ها بدون افراد و خانواده ها استفاده کردیم. از آنجاییکه نمونه اصلی 5000 نفری ما شامل تعداد کمی از موارد نادر فنوتیپ از قبیل افکار خودکشی، به خصوص در سنین پایینتر بود، همچنین سومین آنالیز حساسیت را بین جوانترین اشخاص در بین 5000 نفر با استفاده از GAMها با اثرات تصادفی انجام دادیم.

 

   خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.