مقاله پاورپوینت تعیین بار باکتری ميکروبيوتای روده و شناسایی اسپیروپلاسما و ولباخیا در آنوفل

مقاله پاورپوینت تعیین بار باکتری ميکروبيوتای روده و شناسایی اسپیروپلاسما و ولباخیا در آنوفل
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Bacteria Load Determination of the Intestinal Microbiota and Identification of Spiroplasma and Wolbachia in Anopheles gambiae
عنوان فارسی مقاله تعیین بار باکتری ميکروبيوتای روده و شناسایی اسپیروپلاسما و ولباخیا در آنوفل gambiae
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 16 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 1 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول 1 صفحه 
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله میکروبیولوژی – علوم جانوری – علوم سلولی و مولکولی
موضوعات مرتبط با این مقاله باکتری
کد محصول P13661
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1 – مقدمه
فصل 2 – مواد و روشها
جمع آوری نمونه
تحلیل میکروبی
تحلیل مولکولی
استخراج DNA
تحلیل داده
فصل 3 – نتایج
بارهای باکتری نمونه های آنوفل gambiae
تنوع میکروبیولوژیکی ميکروبيوتا
فصل 4 – بحث
فصل 5 – نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

تحلیل مولکولی
استخراج DNA
استخراج DNA را از استخری را از پشه ها انجام دادیم. به طور خلاصه، شکم هر پشه را در یک استخر در یک لوله 1.5 ml Eppendorf قرار دادیم و آنرا با 180 μl از بافر ALT + K پروتئیناز پر کردیم. ترکیب هموژنیزه را به مدت حدوداً 3 ساعت روی تنور در دمای 56℃ در کمون نگه کردیم. پس از کمون، این ترکیب را با 200 μl از بافر AL و تکمیل کردیم و آنرا به مدت 15 ثانیه با دقت هموژنیزه کردیم. لوله ها که به به مدت 10 دقیقه در دمای 70℃ روی تنور در کمون نگه داشته شدند. پس از هموژنیزه ترکیب به مدت 15 ثانیه، 200 μl اتانول را اضافه نمودیم، و شناور را برای یک سانتریفوژاسيون دیگر به ستون های استخراج QIAamp Mini انتقال دادیم. ستون استخراج QIAamp Mini Spin را داخل یک لوله جمع آوری 2 میلی لیتری جدید قرار دادیم و قبل از سانتریفوژاسيون با سرعت 8000 rpm به مدت 1 دقیقه، 500 μl بافر AW1 را اضافه نمودیم. بار دیگر ستون استخراج QIAamp Mini را داخل یک لوله جمع آوری 2 میلی لیتری قرار دادیم و 500 μl بافر AW2 را به آن اضافه نمودیم. این ترکیب را در سرعت 14,000 rpm به مدت 3 دقیقه در معرض نیروی گریز از مرکز قرار دادیم. در نهایت 200 μl از بافر AE را برای الوشن DNA در یک لوله 1.5 ml Eppendorf جدید مورد استفاده قرار دادیم و آنرا در دمای 4℃ نگهداری کردیم.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.