مقاله پاورپوینت بررسی تاثیر قابلیت های هوش کسب و کار و یادگیری شبکه ای بر داده کاوی برای عملکرد استارتاپ

مقاله پاورپوینت بررسی تاثیر قابلیت های هوش کسب و کار و یادگیری شبکه ای بر داده کاوی برای عملکرد استارتاپ
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Investigating the business intelligence capabilities’ and network learning effect on the data mining for start-up’s function
عنوان فارسی مقاله بررسی تاثیر قابلیت های هوش کسب و کار و یادگیری شبکه ای بر داده کاوی برای عملکرد استارتاپ
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 24 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 5 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول 7 صفحه
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت – کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار – مدیریت فناوری اطلاعات – کارآفرینی – هوش مصنوعی – مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی
موضوعات مرتبط با این مقاله هوش کسب و کار – داده کاوی – استارتاپ – نوآوری
کد محصول P13699
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1. مقدمه
فصل 2. روش ها
2.1. نوع و روش تحقیق، روایی، نمونه آماری و اندازه نمونه
2.2. روش تحلیل اطلاعات
فصل 3. نتایج
3.1. تحلیل توصیفی
3.1.1. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای شناسایی نرمال بودن توزیع امتیازها
3.1.1.1. آزمون فرضیه ها.
3.1.1.2. مدلسازی معادلات ساختاری
فصل 4. بحث
فصل 5. نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

فصل 2. روش ها
2.1. نوع و روش تحقیق، روایی، نمونه آماری و اندازه نمونه
هدف این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت های BI بر کارایی کسب و کارهای استارتاپی می باشد که از نظر نوع تحقیق، توصیفی می باشد.
در این مطالعه، برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد که در زیر آمده است.
اندازه نمونه این تحقیق، 150 کسب و کار استارتاپی می باشد.

2.2. روش تحلیل اطلاعات
در این تحقیق از روش های آماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. بنابراین، برای تفسیر داده های آماری در ارتباط با فراوانی و درصد فراوانی، جداول و نمودارها و بررسی آمار توصیفی متغیرها از نرم افزار و برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از نرم افزار Amos استفاده شده است. مدل مفهومی تحقیق در زیر نشان داده می شود.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.