مقاله پاورپوینت گردشگری در برابری بهداشت: غارت چشم انداز عدالت

مقاله پاورپوینت گردشگری در برابری بهداشت: غارت چشم انداز عدالت
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Health Equity Tourism: Ravaging the Justice Landscape
عنوان فارسی مقاله گردشگری در برابری بهداشت: غارت چشم انداز عدالت
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 13  اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر ندارد
تعداد صفحات دارای جدول ندارد
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی – علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله بهداشت عمومی – پژوهشگری اجتماعی
کد محصول P13938
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1 – تعریف
فصل 2 – پیشینه
فصل 3 – انشعابات
فصل 4- اصول راهنما
اصل 1: برابری بنیادی است.
اصل 2: موقعیت به مثابه پراکسیس مراقبت بهداشتی
اصل 3: همکاری
اصل 4: پایداری در شرایط اضطرار
فصل 5- نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

اصل 2: موقعیت به مثابه پراکسیس مراقبت بهداشتی
اینکه شما چه کسی هستید بر علمی که به آن مشغولید اثر دارد. استدلال و منشأ مفروضاتی که زیربنای اتصال دهندۀ تمام تحقیقات علمی است باید از گروه های محروم در تاریخ به دست آید نه محققی که سوگیری ضمنی اش ممکن است پیش فرض هایی به وجود آورد که به جای اصلاح کردن، مخاطره ایجاد کند. بنابراین دارا بودن عضوی از اجتماع، مستقیماً ارزش کمی و کیفی تحقیق را تحت تأثیر قرار می دهد. برای اینکه صداها تقویت شود و کیفیت زندگی گروه های محروم در تاریخ بهبود یابد، دو مرحله واکنشی(هم دستی) و فعال(تبانی) ضروری هستند. هم دستی به واسطۀ تشخیص قابل اطمینان این گروه ها از منافع و ساختارهای اجتماعی شان به دست می آید و با تلنگر زدن به سوگیری های نهادی صورت می پذیرد. تبانی مرحله ای است که از طریف فعالیت گستردۀ اجتماع محور شکل می گیرد و قدرت سلسله مراتبی عدالت را به اجتماعات بر می گرداند.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.