مقاله پاورپوینت شیوه های HRM با مشارکت بالا نوآوری تدریجی و بنیادین را ترغیب می کند

مقاله پاورپوینت شیوه های HRM با مشارکت بالا نوآوری تدریجی و بنیادین را ترغیب می کند
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله High-involvement HRM practices stimulate incremental and radical innovation: The roles of knowledge sharing and market turbulence
عنوان فارسی مقاله شیوه های HRM با مشارکت بالا نوآوری تدریجی و بنیادین را ترغیب می کند: نقش های به اشتراک گذاری دانش و آشفتگی محیطی
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 29 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 4 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول 7 صفحه 
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله آموزش و بهسازی منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی – مدیریت دانش – مدیریت کسب و کار – نوآوری تکنولوژی
موضوعات مرتبط با این مقاله نوآوری – اشتراک گذاری دانش
کد محصول P13939
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1. مقدمه
فصل 2. مروری بر ادبیات پیشین
تاثیر شیوه های HRM با مشارکت بالا بر قابلیت نوآوری
نقش میانجی KS بین شیوه HRM با مشارکت بالا و نوآوری
نقش تعدیلگر آشفتگی بازار در رابطه نوآوری-KS
فصل 3. روش شناسی تحقیق
نمونه و جمع آوری داده ها
مقیاس اندازه گیری
روش های تحلیل داده
فصل 4. تحلیل داده و نتایج
مدل اندازه گیری
روایی همگرا
روایی افتراقی
برازش مدل اندازه گیری
مدل ساختاری و یافته ها
آزمون اثرات مستقیم
آزمون اثرات میانجی
اثرات تعدیل کننده
فصل 5. بحث
کاربردهای نظری و عملی
محدودیت ها و مسیرهایی برای تحقیقات آتی

  

بخشی از پاورپوینت

آزمون اثرات مستقیم
فرضیه H1a و H1b مربوط به ارتباط بین شیوه HRM با مشارکت بالا و ظرفیت شرکت برای نوآوری، جدول زیر تأثیر معنادار شیوه HRM با مشارکت بالا را بر نوآوری بنیادین(β=0.328,p<0.001) و نوآوری تدریجی(β=0.263,p<0.001) نشان می دهد. بنابراین، تایید می شوند.
جدول زیر تاثیرات معنادار شیوه های HRM با مشارکت بالا بر دانش صریح و ضمنی را تایید می کند. به طور خاص، تاثیر شیوه های HRM با مشارکت بالا بر KS صریح(β=0.580,p<0.001) معنادارتر از تاثیر آن بر KS ضمنی است(β=0.641,p<0.001)
در رابطه با همبستگی KS – نوآوری، یافته‌ها، فرضیه‌های H3a، H3b،H3c و H3d را تأیید می‌کنند. به ویژه، نشان می‌دهد که KS صریح، تأثیرات بیشتری بر نوآوری بنیادین(β=0.363,p<0.001) و نوآوری تدریجی(β=0.389,p<0.001) در مقایسه با تأثیر KS ضمنی بر نوآوری بنیادین(β=0.266,p<0.001) و نوآوری تدریجی(β=0.282,p<0.001) ایجاد می‌کند. این امر بر تأثیر معنادار KS صریح در تحریک نوآوری تدریجی و بنیادین تأکید می کند.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.