مقاله پاورپوینت مسیرهای مشکلات عاطفی و رفتاری در کودکان مدرسه ای مبتلا به مشکلات هماهنگی

مقاله پاورپوینت مسیرهای مشکلات عاطفی و رفتاری در کودکان مدرسه ای مبتلا به مشکلات هماهنگی
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Trajectories of emotional and behavioral problems in school-age children with coordination difficulties and their relationships to ASD/ADHD traits
عنوان فارسی مقاله مسیرهای مشکلات عاطفی و رفتاری در کودکان مدرسه ای مبتلا به مشکلات هماهنگی و ارتباط آنها با ویژگی های ASD/ADHD
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 24 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 2 صفحه
تعداد صفحات دارای جدول 4 صفحه 
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله روانشناسی – پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله روانشناسی رشد – مغز و اعصاب – روانپزشکی
موضوعات مرتبط با این مقاله ADHD
کد محصول P13940
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1. مقدمه
فصل 2. روش ها
زمینه مطالعه و مشارکت کنندگان
معیارها و رویه ها
تحلیل داده ها
فصل 3. یافته ها
فصل 4. بحث
فصل 5. نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

تحلیل داده ها
از تحلیل رشد طبقه پنهان(LCGA) که روشی برای داده های طولی است و فرض می کند که متغیر پنهان شامل چندین طبقه/گروه است برای شناسایی الگوی مسیرها در امتیازات کل مشکلات SDQ در چهار نقطه زمانی استفاده کردیم. از یک برآوردگر MLR نیز استفاده شد. پس از برازش مدل یک طبقه ای، تعداد طبقه های مسیر به‌طور متوالی افزایش یافت تا اینکه بهترین برازش مدل را مطابق با تحلیل‌ها با استفاده از معیار اطلاعات بیزی(BIC)،BIC تعدیل‌شده(ABIC)، آنتروپی، آزمون نسبت درستنمایی Lo-Mendell-Rubin (LMR-LRT) و آزمون نسبت درستنمایی خود راه اندازی(BLRT) برای تعیین تعداد طبقه های پنهان پیدا شود. LCGA را برای نمرات خرده مقیاس SDQ نیز انجام دادیم. علاوه بر این، LCGA دیگری را در 1291 کودک با امتیازات کل مشکلات DCDQ زیر نقطه برش (بالاتر از نمره برش) به عنوان یک گروه بدون مشکلات هماهنگی حرکتی انجام دادیم. به عنوان یک تجزیه و تحلیل حساسیت، LCGA را برای 802 کودک، دوباره تجزیه و تحلیل کردیم و تأیید شد که ساختار طبقه و نسبت کودکانی که به هر طبقه اختصاص داده شده بودند، مشابه نمونه اولیه (773 کودک) بود.
سپس تحلیل‌های رگرسیون لجستیک چند جمله‌ای را با امتیازات کل برای ASSQ و ADHD-RS به‌ عنوان متغیرهای مستقل انجام دادیم تا تأثیر ویژگی‌های ASD و ADHD را بر روی الگوهای پیش‌ آگهی دهنده ضعیف مشکلات عاطفی و رفتاری بررسی کنیم. برای تعدیل اثرات اخلالگر احتمالی، امتیاز کل DCDQ و جنسیت نیز به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. از یک رویکرد تخمین سه مرحله ای استفاده کردیم. در این رویکرد، مدل طبقه پنهان در گام اول تنها با استفاده از متغیرهای شاخص طبقه پنهان برآورد شد. در مرحله دوم، شرکت کنندگان بر اساس محتمل ترین احتمالات پسین به هر طبقه اختصاص داده شدند. در مرحله سوم، با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری مربوط با محتمل‌ترین عضویت در طبقه، عاملی از محتمل‌ترین طبقه بر روی متغیرهای پیش‌بینی‌کننده کنار گذاشته شد.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.