مقاله پاورپوینت تفاوت های جنسیتی در کلیشه حسابرسی و تاثیر آنها بر قصد ورود به این حرفه

مقاله پاورپوینت تفاوت های جنسیتی در کلیشه حسابرسی و تاثیر آنها بر قصد ورود به این حرفه
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Gender differences in the auditing stereotype and their influence on the intention to enter the profession
عنوان فارسی مقاله تفاوت های جنسیتی در کلیشه حسابرسی و تأثیر آنها بر قصد ورود به این حرفه
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 26 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر ندارد
تعداد صفحات دارای جدول 9 صفحه 
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری – مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابرسی – مدیریت کسب و کار – حسابداری عمومی
کد محصول P13948
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1. مقدمه
فصل 2. مروری بر ادبیات پیشین و تدوین فرضیه ها
2.1. تفاوت های جنسیتی در ادراک دانشجویان مقطع کارشناسی از حرفه حسابرسی
2.2. تفاوت های جنسیتی در قصد ورود به حرفه حسابرسی
فصل 3. روش شناسی تحقیق
3.1. جمع آوری داده
3.2. عملیاتی سازی متغیرها
3.3. ویژگی های مشارکت کنندگان
3.4. طرح تحقیق
فصل 4. یافته ها
4.1. تحلیل عاملی اکتشافی
4.2. تفاوت های جنسیتی در کلیشه حسابرسی و قصد ورود به این حرفه
4.3. رگرسیون لجستیک
فصل 5. بحث درباره یافته ها و نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

3.4. طرح تحقیق
با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه اصلی، 33 آیتم که نشان دهنده تصویر ذهنی از حسابرسی و متخصصان آن بود را به 8 عامل کاهش دادیم. تشخیص تفاوت های بین دانشجویان دختر و پسر در درک از شغل حسابرسی، متخصصان حسابرسی و کاری که انجام می دهند، مقایسه ای بین میانگین 8 عامل از هر دو گروه انجام دادیم. آزمون لوین را برای شناسایی وجود هم واریانسی انجام دادیم.
سپس آزمون chi2 انجام دادیم تا شناسایی کنیم که آیا تفاوت هایی بین دانشجویان دختر و پسر در تصمیم ورود به این حرفه وجود دارد.
در آخر، جهت بررسی این موضوع که آیا دانشجویان دختر و پسر در ادراک خود از این حرفه و متخصصان حسابرسی در تصمیم خود برای ورود به این حرفه به طور متفاوت تحت تاثیر قرار می گیرند، مدلهای رگرسیون لجستیک دو دویی را ایجاد کردیم. متغیر وابسته قصد ورود به این حرفه بود، یک متغیر ساختگی با پاسخ های بله یا خیر. متغیرهای مستقل اولیه جنسیت و 8 عاملی بودند که قبلا به دست آمده بود. سپس، مدل مشابهی ایجاد کردیم که نمونه را به مرد و زن تقسیم می کرد تا تفاوت در رفتارهای آنها را شناسایی کنیم. در آخر، یک مدل ایجاد کردیم که شامل تعاملات بین متغیرها و جنسیت بود تا مشاهده کنیم که آیا تفاوت ها معنادار بودند یا خیر.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.