مقاله پاورپوینت تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد پایدار شرکت

مقاله پاورپوینت تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد پایدار شرکت
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Impact of organizational learning on sustainable firm performance: Intervening effect of organizational networking and innovation
عنوان فارسی مقاله تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد پایدار شرکت: اثر مداخله گر شبکه بندی سازمانی و نوآوری
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 19 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 1 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول  ندارد
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار – مدیریت عملکرد – مدیریت استراتژیک – نوآوری تکنولوژی – مدیریت تکنولوژی
موضوعات مرتبط با این مقاله یادگیری سازمانی – نوآوری – عملکرد شرکت
کد محصول P13955
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1-مقدمه
فصل 2- بررسی ادبیات و توسعه فرضیه
فصل 3- چارچوب نظری
فصل 4- روشها و نتایج
نتایج
فصل 5- بحث
فصل 6- نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

نتایج
یک نرم افزار هوشمند در تکنیک مدل یابی معادله سازی برای تحلیل داده ها، از طریق روش دو مرحله ای عمل می کند. نخستین مرحله به تحلیل داده های جمع اوری شده از دیدگاه پایایی و اعتبار می پردازد. دومین مرحله مدل سازه را تحلیل می کند، نخستین مرحله، مدل اندازه گیری و دومین مرحله، مدل سازه می باشد. نخستین مرحله در ارزیابی مدل اندازه گیری، بررسی فاکتور شاخص برای تعیین اعتبار سازه می باشد به طوریکه بالا بودن مقدار میانگین واریانس بیش از حد استاندارد به معنای قابلیت اطمینان داده ها برای تحلیل بیشتر می باشد. این داده های جمع اوری شده از طریق هردو تست مورد تایید قرار گرفتند. پس از ازمایش داده ها از نظر قابلیت اطمینان و اعتبار، مرحله دوم ، تست مدل سازه است، بدین منظور از یک فرایند چهار مرحله ای استفاده می کنیم نخستین مرحله، محاسبه مقدار عدد فرضی برای هر متغیر پنهان می باشد که مقدار عدد فرضی ، ضریب تعیین کننده ای که نشاندهنده ارتباط مقدار واریانس در یک متغیر، به دلیل وجود متغیرهای مستقل، با متغیر سازه است. مقدار فاصله غیر صفر، مثبت بودن هر دو رابطه را نشان می دهد. پس از موارد فوق، در ابتدا، میزان دوام و کیفیت، و در مرحله بعد، تست ضرایب، مسیر و اهمیت انها از طریق به کارگیری منابع موجود با توجه به دستورالعمل ها صورت می پذیرد. همه فرضیه ها براساس میزان قابلیت تشریح انها، پذیرای ارزش قابل توجه و مقدار فاصله اطمینان می باشند. پس از تست رابطه مستقیم بین متغیرهای مستقل و وابسته، مرحله بعد، تست نقش واسطه گر نواوری در رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی است. جهت تست، ما مدل سازی معادله سازه را اجرایی می کنیم.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.