مقاله پاورپوینت حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات و حساسیت جریان سرمایه گذاری – جریان وجوه نقد

مقاله پاورپوینت حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات و حساسیت جریان سرمایه گذاری – جریان وجوه نقد
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance, information disclosure and investment – Cash flow sensitivity
عنوان فارسی مقاله حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات و حساسیت جریان سرمایه گذاری – جریان وجوه نقد
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 23 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر ندارد
تعداد صفحات دارای جدول 5 صفحه
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری – اقتصاد – مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت مالی – حسابداری مالی – اقتصاد مالی – مدیریت کسب و کار
موضوعات مرتبط با این مقاله حاکمیت شرکتی – سرمایه گذاری
کد محصول P13959
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل1. مقدمه
فصل 2. اقتباس نظری و ایجاد فرضیه ها
فصل 3. طرح تحقیق
3.1. طرح مدل
3.2. تعریف متغیر
3.2.1. معیار حساسیت سرمایه گذاری-جریان وجوه نقد
3.2.2. معیار افشا اطلاعات و حاکمیت شرکتی
3.3. منابع داده
فصل 4. تحلیل تجربی
4.1. تحلیل عاملی و نتایج آزمون
4.2. نتایج رگرسیون اثر جریان وجوه نقد بر سرمایه گذاری
4.3. نقش حاکمیت شرکتی در تعدیل حساسیت سرمایه گذاری-جریان وجوه نقد
4.4. تاثیر افشا اطلاعات بر کنترل حساسیت سرمایه گذاری – وجوه جریان نقد
فصل 5. نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

4.4. تاثیر افشا اطلاعات بر کنترل حساسیت سرمایه گذاری – وجوه جریان نقد
در اینجا نیز رگرسیون های مدل 1 و مدل 3، در دو گروه انجام شدند و نتایج در جدول زیر نشان داده می شوند. ضریب جریان وجوه نقد(CASH) در هر دو گروه نمونه، مثبت و معنادار است، یعنی مسئله حساسیت سرمایه گذاری-جریان وجوه نقد وجود دارد، صرفنظر از اینکه سرمایه گذاری کمتر از حد باشد یا سرمایه گذاری بیش از حد و H1 تایید می شود.
در گروه سرمایه گذاری بیش از حد، ضریب عبارت تقابل افشا-جریان وجوه نقد(DISCLOSURE*CAS H) منفی است، نشان می دهد که افشا اثر تعدیل کننده منفی معنادار بر جریان وجوه نقد دارد، تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری دارد و H3.1 برقرار است.
در گروه سرمایه گذاری کمتر از حد، ضریب عبارت تقابل افشا و جریان وجوه نقد(DISCLOSURE*CAS H) منفی است، اما معنادار نیست، نشان می دهد که افشا تاثیر تعدیل کننده منفی معنادار بر جریان وجوه نقد ندارد، تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری دارد و H3.2 برقرار است.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.