مقاله پاورپوینت مکانیزم اثر میزان بارگذاری بر روی جریان های تحریک شده فشار صخره ای

مقاله پاورپوینت مکانیزم اثر میزان بارگذاری بر روی جریان های تحریک شده فشار صخره ای
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Experimental research on influence mechanism of loading rates on rock pressure stimulated currents
عنوان فارسی مقاله مطالعه آزمایشگاهی بر مکانیزم اثر میزان بارگذاری بر روی جریان های تحریک شده فشار صخره ای
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 22 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 9 صفحه
تعداد صفحات دارای جدول ندارد
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سنگ – تونل و فضاهای زیرزمینی
کد محصول P14110
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه
فصل 2: روش های آزمایشگاهی
نمونه های آزمایشگاهی
سیستم و فرایند آزمایشی
فرایند آزمایشی
فصل 3: نتایج تجزیه و تحلیل
PSC قوانین را تحت بارگذاری های متفاوت تغییر می دهد
ویژگی های تغییرات ماکزیمم جریان
تغییر ویژگی های متوسط PSC
فصل 4: مکانیزم تاثیر میزان بارگذاری بر PSCها
فصل 5: نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

ویژگی های تغییرات ماکزیمم جریان
با مقدار بارگذاری های 5/0 و1 kN/s، ماکزیمم C و S نمونه گرانیتی به ترتیب 52.04 Na، 60.01 Mpa و 62.6 nA و 80.05 Mpa بودند. هنگامیکه مقدار بارگذاری 5 و 10 kN/s بود، مقدار c ماکزیمم به ترتیب 36/64 و 55/96 nA بود. مقدار ماکزیمم C و S مربوطه به ترتیب 14/104 nA ، 6/118 Mpa و 67/97 nA، 22/88 Mpa بودند. . برای نمونه مرمر تحت مقدار بارگذاری 5/0 و 1 kN/s ، مقدار S و C ماکزیمم به ترتیب 73/77 Mpa ، 98/43 nA بود و 14/118 Mpa و 41/60 Mpa بودند. هنگامیکه مقدار بارگذاری 5 و 10 kN/s بود، مقدار c ماکزیمم به ترتیب 93/11 و 59/20 nA بود. مقدار ماکزیمم C و S به ترتیب 26/55 nA ، 35/95 Mpa و 87/35 nA و 28/67 Mpa بودند. برای نمونه ماسه سنگ تحت مقدار بارگذاری 5/0 و 1 kN/s ، مقدار C و S ماکزیمم به ترتیب 81/159 Mpa ، 15/84 nA بود و 05/162 Mpa و 61/104 Mpa بودند. هنگامیکه مقدار بارگذاری 5 و 10 kN/s بود، مقدار c ماکزیمم به ترتیب 41/35 و 2/43 nA بود. مقدار ماکزیمم C و S به ترتیب 39/78 nA ، 04/138 Mpa و 03/94 nA و 8/147 Mpa بودند. شکل های زیر به ترتیب تغییرات ماکزیمم جریان نمونه های سنگی را تحت بارگذاری های متفاوت و مقدار ماکزیمم جریان نمونه های سنگی را تحت مقاومت های فشاری متفاوت در زمان گسیختگی و ناپایداریشان نشان می دهند.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.