مقاله پاورپوینت ارزیابی مصرف کنندگان از برندسازی مشترک بین برندهای جدید و برندهای باسابقه چینی

مقاله پاورپوینت ارزیابی مصرف کنندگان از برندسازی مشترک بین برندهای جدید و برندهای باسابقه چینی
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله “New and old”: Consumer evaluations of co-branding between new brands and Chinese time-honored brands
عنوان فارسی مقاله “جدید و قدیمی”: ارزیابی مصرف کنندگان از برندسازی مشترک بین برندهای جدید و برندهای باسابقه چینی
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 36 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 4 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول 3 صفحه
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مدیریت کسب و کار
موضوعات مرتبط با این مقاله برند
کد محصول P14115
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه
فصل 2: پیشینه نظری و طرح فرضیه
2.1. ادبیات مربوط به برند باسابقه چینی
2.2. دو شخصیت برند اساسی: صداقت و هیجان
2.3. برندسازی مشترک از منظر شخصیت برند
2.4. آزمون CBNC از منظر شخصیت برند
2.5. SCM و هواخواهی(تحسین) برند
2.6. ارتباط شخصیت های صداقت و هیجان با SCM در زمینه CBNC
2.7. اثر تفاضلی شخصیت برند جدید بر ارزیابی های برندسازی مشترک
فصل 3. مروری بر مطالعات
3.1. مطالعه 1
3.1.1. روش
3.1.1.1. طرح و مشارکت کنندگان.
3.1.1.2. محرک
3.1.1.3. روش
3.1.1.4. اندازه گیری متغیر
3.1.2. نتایج
3.1.2.1. شخصیت برند باسابقه چینی
3.1.2.2. بررسی دستکاری
3.1.2.3. آزمون t نمونه های مستقل
3.2. مطالعه 2
3.2.1. روش
3.2.1.1. مشارکت کنندگان و طرح
3.2.1.2. محرک
3.2.1.3. رویه
3.2.2. نتایج
3.2.2.1. شخصیت برند باسابقه چینی.
3.2.2.2. بررسی دستکاری
3.2.2.3. آزمون های t نمونه مستقل
3.2.2.4. تحلیل با PROCESS model 4
3.3. مطالعه 3
3.3.1. روش
3.3.1.1. مشارکت کنندگان و طرح
3.3.1.2. محرک
3.3.1.3. رویه
3.3.2. نتایج
3.3.2.1. شخصیت برند باسابقه چینی
3.3.2.2. بررسی دستکاری
3.3.2.3. تاثیر شخصیت برند جدید و طبقه محصول با برند مشترک بر هواخواهی برند
3.3.2.4. اثرمیانجی تعدیل شده
فصل 4 بحث کلی
4.1. نتیجه گیری
4.2. دستاوردهای نظری
4.3. دستاورهای مدیریتی
4.4. محدودیت ها و تحقیقات آتی

  

بخشی از پاورپوینت

 مطالعه 3
هدف مطالعه 3 آزمون شرایط مرزی بود: طبقه محصول.
روش
مشارکت کنندگان و طرح
با 211 مشارکت کننده از یک طرح میان آزمودنی 2(شخصیت برند: صداقت و هیجانی) × 2(طبقه محصول با برند مشترک: لذت گرا در برابر فایده گرا) استفاده کردیم. به مشارکت کنندگان گفته شد که RUZO( ساختگی)، یک برند مراقبت پوستی جدید، که با Jiuzhitang یک برند مراقبتی بهداشتی گیاهی چینی با پیشینه 372 ساله، شراکت نمود. یک کرم لب با برند مشترک توسط RUZO تولید و در فروشگاه اصلی Taobao RUZO فروخته شد.
محرک
شخصیت برند جدید. دو نسخه از توضیحات برند برای دستکاری شخصیت برند RUZO ایجاد شد. دستکاری ما، مشابه مطالعه 2 بود. نتایج نشان داد که در شرایط برند دارای شخصیت صداقت، برند بیشتر با ویژگی صداقت رتبه بندی شد تا هیجانی(M_sincere=5.88.M_exciting=3.54.p<0.001). در شرایط برند دارای شخصیت هیجانی، بیشتر با ویژگی هیجانی رتبه بندی شد تا صمیمیت و صداقت (M_exciting=6.12.M_sincere=415.p<0.001). علاوه بر این، شرکت کنندگان در هر دو شرایط شخصیت صداقت و هیجانی، رتبه های مشابهی را در نگرش نسبت به RUZO گزارش کردند(M_sincere=5.60.M_exciting=5.68.p<0.75).

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.