مقاله پاورپوینت نقش گلوتاتیون پراکسیدازها در هم ایستایی واکنش اکسایش-کاهش کلروپلاست

مقاله پاورپوینت نقش گلوتاتیون پراکسیدازها در هم ایستایی واکنش اکسایش-کاهش کلروپلاست
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله The contribution of glutathione peroxidases to chloroplast redox homeostasis in Arabidopsis
عنوان فارسی مقاله نقش گلوتاتیون پراکسیدازها در هم ایستایی واکنش اکسایش-کاهش (هموستازی ردوکس) کلروپلاست در گیاه آرابیدوپسیس
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 24 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 3 صفحه
تعداد صفحات دارای جدول ندارد
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم گیاهی – علوم سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
موضوعات مرتبط با این مقاله کلروپلاست
کد محصول P14120
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1- مقدمه
فصل 2-مواد وروش ها
فصل 3- نتایج
فصل 4- بحث
فصل 5- نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

مواد وروش ها

نوع وحشی گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (اکوتیپ کلمبیا) و گیاهان جهش یافته روی خاک در بسترهای کشت به ترتیب تحت دوره های دوره نوری روز بلند (16 ساعت روشنایی – 8 ساعت تاریکی) یا روز کوتاه (8 ساعت روشنایی – 16 ساعت تاریکی) با شدت نور120 (پیکولوکس نور ورودی بر مترمربع 2- بر ثانیه 1-) و رطوبت نسبی 70 درصد قرار گرفتند. برای تولید جهش دوگانه گلوتاتیون پراکسید1،گلوتاتیون پراکسید7،تک جهش گلوتاتیون پراکسید1 و گلوتاتیون پراکسید7 به صورت دستی ترکیب شدند. جهش چهارگانه گلوتاتیون پراکسید1، گلوتاتیون پراکسید7- شپرون پروتئینی متصل غشایی2 و جهش سه گانه گلوتاتیون پراکسید7- تیوردوکسین ردوکتاز به ترتیب با تلاقی دستی جهش گلوتاتیون پراکسید7-که در بالاشرح داده شد با جهش شپرون پروتئینی متصل غشایی2 و جهش تیوردوکسین ردوکتاز ایجاد شدند. بیان گلوتاتیون پراکسید1، گلوتاتیون پراکسید7، در آرابیدوپسیس دی ان ای مکمل مربوطه به استثنای پپتیدهای حامل پیش بینی شده و کدون های توقف،توسط آنزیم تصحیح کننده منحصر به فرد iProofتقویت شدند و این کار به وسیله الیگونوکلئوتیدهای بیان شده انجام شد. توانایی تیوردوکسین ردوکتاز برای انجام واکنش کاهش گلوتاتیون پراکسیدازها به صورت اکسید نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید فسفات به دنبال جذب طول موج 340 نانومتر در مخلوط‌های واکنشی حاوی 100 میلی‌مولار بافر فسفات ،با 2/7 pH= ، 2 میلی‌مولار اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ، 0.25 میلی‌مولار نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید فسفات0.5 میلی‌مولار پراکسید هیدروژن آزمایش شد.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.