مقاله پاورپوینت تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی با مشارکت زیاد بر انعطاف پذیری زنجیره تامین

مقاله پاورپوینت تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی با مشارکت زیاد بر انعطاف پذیری زنجیره تامین
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله The effect of high-involvement human resource management practices on supply chain resilience and operational performance
عنوان فارسی مقاله تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی با مشارکت زیاد بر انعطاف پذیری زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 31 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 1 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول 2 صفحه
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت – مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت منابع انسانی – مدیریت عملکرد – لجستیک و زنجیره تامین – مدیریت کسب و کار
موضوعات مرتبط با این مقاله مدیریت منابع انسانی – زنجیره تامین
کد محصول P14122
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه
فصل 2: مرور ادبیات و توسعه فرضیه
2.1. دیدگاه AMO شیوه های HRM با مشارکت زیاد
2.2. انعطاف پذیری SC
2.3. اثرات شیوه های HRM با مشارکت زیاد بر انعطاف پذیری SC
2.4. تاثیر انعطاف پذیری SC بر عملکرد عملیاتی
فصل 3: روش شناسی تحقیق
3.1. طراحی پرسشنامه
3.2. جمع آوری داده ها
فصل 4: تحلیل ها و نتایج
4.1. سوگیری بدون پاسخ و سویگری روش مشترک
4.2. روایی و پایایی
4.3. آزمون فرضیه
فصل 5: بحث و مفاهیم
5.1. روابط بین شیوه های HRM و انعطاف پذیری SC
5.2. رابطه بین انعطاف پذیری SC و عملکرد عملیاتی
5.3. مفاهیم نظری و عملی
فصل 6: نتیجه گیری ها و محدودیت ها

  

بخشی از پاورپوینت

3.2. جمع آوری داده ها
منبع داده این تحقیق تولیدکنندگان چینی هستند. تولیدکنندگان به دلیل پیچیدگی شبکه SC خود بیشتر با خطر اختلالات SC نسبت به شرکت های خدماتی مواجه هستند. این تحقیق به دلیل گستردگی قلمروی خود و توسعه اقتصادی نامتوازن چهار منطقه دلتای رودخانه پیرل، دلتای رودخانه یانگ تسه، حاشیه بوهای، و سیار مناطق را انتخاب کرد. از روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب 2820 شرکت تولید کننده از فهرست راهنمای ارائه شده توسط دفتر آمار ملی چین شامل صنایع و نواحی مختلف استفاده شد. تماس های تلفنی برای شناسایی افراد مطلع انجام شد که قبل از ارسال پرسشنامه ها درباره شیوه های HRM و SCM دانش داشتند. پرسشنامه ها به همراه نامه توضیح دهنده هدف تحقیق به شرکت ها ارسال شد. به منظور افزایش میزان پاسخگویی پس از دو هفته برای بار دوم از طریق تماس تلفنی با افراد مطلع تماس گرفته شد؛ 298 شرکت پرسشنامه ها را برگرداندند که 92 پاسخ به دلیل مقادیر پرت حذف شدند. در نهایت، 206 پاسخ قابل استفاده بدست آمدند و بازده نرخ پاسخ 25.4% بدست آمد. جدول زیر مشخصات شرکت و پاسخ دهنده را خلاصه می کند.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.