مقاله پاورپوینت میزان استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان

مقاله پاورپوینت میزان استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Stress, Anxiety, and Depression Levels among University Students: Three Years from the Beginning of the Pandemic
عنوان فارسی مقاله میزان استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان: سه سال پس از آغاز همه گیری
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 17 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر ندارد
تعداد صفحات دارای جدول 2 صفحه
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله روانشناسی – پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله روانپزشکی – روانشناسی بالینی – اپیدمیولوژی
موضوعات مرتبط با این مقاله استرس – اضطراب – افسردگی – همه گیری
کد محصول P14127
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1- مقدمه
فصل 2- مواد و روش ها
فصل 3- نتایج
فصل 4- بحث
محدودیت ها
فصل 5- نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

بحث
پژوهش حاضر، شامل ارزیابی سطوح استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان AUTh در سال سومِ همه گیری می باشد. شیوع استرس و افسردگی، مشابه سال اول بود. میزان اضطراب، افزایش یافت، ولی نه به اندازۀ آنچه که در ارزیابیِ سال دوم در نوامبر 2021 دیده شد. ترتیبِ زمانیِ شیوع متوسط تا بسیار شدید در دانشجویان بدین صورت بود:
• نوامبر 2020: استرس 4/37%، اضطراب 2/27%، افسردگی 0/47%
• نوامبر 2021: استرس 3/47%، اضطراب 1/41%، افسردگی 0/55%
• نوامبر 2022: استرس 1/36%، اضطراب 5/33%، افسردگی 8/42%
وونگ و همکاران، با اجرای تحقیق همه-پرسی در بین دانشجویان (اکثراً مؤنث و دانشجوی دورۀ کارشناسی)، شیوع افسردگی، اضطراب و استرسِ متوسط تا شدید (به ترتیب، 9/53 %، 2/66% و 6/44%) را مشاهده نمودند. ورزش، با کاهش میزان افسردگی، مرتبط بود، و شیوع استرس، در دانشجویان کارشناسی ارشد، کمتر بود. این یافته ها با نتایج پژوهش ما کاملاً همسو بودند. اسلان و همکاران در ترکیه، تحقیق مشابهی در مقیاس بزرگ انجام دادند و سطوح شدیدِ استرس، اضطراب و افسردگی (به ترتیب، 84%، 36% و 55%) را مشاهده نمودند. آنها بر ویژگی های روانشناسی و جمعیت شناسی مشابه تحقیق ما، تمرکز داشتند. به طور ویژه، گزارش شد که میزان تعصّب مذهبی، وضعیت تأهل، سال تحصیلی، جنسیت، فعالیت فیزیکی، علائم کووید-19، مرگ یکی از نزدیکان و از دست دادن شغل، باید به عنوان عوامل تنش زای اصلی، که با ناراحتیِ روانیِ دانشجویان در ترکیه، همبستگی دارند، در نظر گرفته شوند.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.