مقاله پاورپوینت اندازه گیری حس تعلق به مکان در محیط پروژه برای ارتقای سلامت روان مثبت

مقاله پاورپوینت اندازه گیری حس تعلق به مکان در محیط پروژه برای ارتقای سلامت روان مثبت
مشخصات مقاله پاورپوینت
عنوان انگلیسی مقاله Measuring sense of place in project environments to promote positive mental wellbeing
عنوان فارسی مقاله اندازه گیری حس تعلق به مکان در محیط پروژه برای ارتقای سلامت روان مثبت
فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf
تعداد اسلایدها 24 اسلاید 
تعداد صفحات دارای تصویر 1 صفحه 
تعداد صفحات دارای جدول 4 صفحه
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله روانشناسی – مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله روانشناسی صنعتی و سازمانی – روانشناسی عمومی – مدیریت پروژه – مدیریت منابع انسانی
موضوعات مرتبط با این مقاله سلامت روان
کد محصول P14181
وضعیت پاورپوینت آماده دانلود

 

تصویر یک صفحه از پاورپوینت

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه
فصل 2: حس تعلق به مکان
فصل 3: روشهای پژوهش تست مدل برای مطالعه اول
فصل 4: نتایج تست مدل برای مطالعه اول
فصل 5- روشهای تست مدل و نتایج برای مطالعه دوم
فصل 6: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری

  

بخشی از پاورپوینت

روشهای پژوهش تست مدل برای مطالعه اول
پروژه مرتبط با مطالعه اول در دسامبر 2019 آغاز به کار کرد و در ژانویه 2022 خاتمه یافت. 1500 کارگر (200 نفر بطور مستقیم و 50 واحد پیمانکاری) در این پروژه اشتغال داشتند. پرسشنامه Qualtrics که از 4 بخش تشکیل شده بود بین تمام کارگران توزیع گردید. بخش اول پرسشنامه شامل سوالاتی درباره جنسیت و سن، سابقه اشتغال در پروژه، نقش و وظایف کارگران در پروژه بود و در بخش دوم، شش مولفه حس تعلق به مکان با مقیاسهای مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفتند: حمایت اجتماعی با استفاده از شاخص حمایت اجتماعی 8 آیتمی (4 آیتم برای حمایت همکاران و 4 تای دیگر برای حمایت مدیران) بر حسب مقیاس لیکرت 4 امتیازی؛ تعلق به گروه با استفاده از فرم کوتاه 8 آیتمی حس تعلق به گروه برحسب مقیاس لیکرت 5 امتیازی؛ تعادل در زندگی با کمک یک مقیاس 3 آیتمی بر حسب مقیاس لیکرت 5 امتیازی؛ اشتیاق به کار با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی اولدنبرگ بر حسب مقیاس لیکرت 4 امتیازی؛ تکریم در محل کار با یک پرسشنامه فرم کوتاه هنجارهای مدنیت؛ تاب آوری با استفاده از مقیاس 9 آیتمی تاب آوری کارکنان برحسب مقیاس لیکرت 7 امتیازی.
مقیاس کوتاه بهزیستی روانی وارویک-ادینبورگ (SWEMWBS) 7 آیتمی برای اندازه گیری سلامت روان مثبت بر حسب یک مقیاس لیکرت 5 امتیازی در بخش سوم مورد استفاده قرار گرفت. و سرانجام دو پرسش با انتهای باز در بخش آخر پرسشنامه مطرح شده بود: “درگیر بودن در پروژه از نظر شما به چه معناست؟” و “آیا تجربه دیگری در حین کار در پروژه دارید که بخواهید اینجا اضافه کنید؟” که پاسخ به این پرسشها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
ما برای تحلیل پاسخهای ارائه شده برای هر یک از چهار بخش این پرسشنامه از یک تکنیک مناسب استفاده کردیم. برای بخش اول از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) و در بخش دوم از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی سازگاری درونی استفاده شد. ضرایب همبستگی دومتغیرۀ حاصلضرب-گشتاور پیرسون بین مولفه های حس تعلق به مکان و میزان سلامت روان طبق مقیاس SWEMWBS و یک روش تحلیل واریانس برای تست اختلافات معنادار در میانگین نمرات حس تعلق به مکان شرکت کنندگانی با سلامت روان زیاد، متوسط و کم، برای تحلیل بخش سوم استفاده شد. مضامین پاسخهای کارگران به دو سوال بخش آخر نیز آنالیز گردید.

 

  خرید پاورپوینت  

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.