پاورپوینت انگلیسی بازاریابی - صفحه 3 از 3 - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

15مارس
دانلود رایگان پاورپوینت برند سازی احشام (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت برند سازی احشام (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله برند سازی احشام عنوان انگلیسی مقاله Branding Cattle فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 10 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی و مدیریت کسب و کار MBA کد محصول […]

15مارس
دانلود رایگان پاورپوینت امور نام تجاری (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت امور نام تجاری (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله امور نام تجاری عنوان انگلیسی مقاله Brand Matters فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 24 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی و مدیریت کسب و کار MBA کد محصول […]

15مارس
دانلود رایگان پاورپوینت نام تجاری شخصی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت نام تجاری شخصی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله نام تجاری شخصی عنوان انگلیسی مقاله Personal Branding فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 11 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی و مدیریت کسب و کار MBA کد محصول […]

15مارس
دانلود رایگان پاورپوینت نام تجاری (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت نام تجاری (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله  نام تجاری عنوان انگلیسی مقاله Building the Living, Breathing Brand فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 52 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی و مدیریت کسب و کار MBA […]

12مارس
دانلود رایگان پاورپوینت ارتباط بازاریابی مبتنی بر اجتماعی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت ارتباط بازاریابی مبتنی بر اجتماعی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله ارتباطاتت بازاریابی مبتنی بر اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Community Based Social Marketing فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 55 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار MBA و بازاریابی کد […]

12مارس
دانلود رایگان پاورپوینت بخش رسانه های اجتماعی از بازاریابی اجتماعی آشفته (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت بخش رسانه های اجتماعی از بازاریابی اجتماعی آشفته (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله بخش رسانه های اجتماعی از بازاریابی اجتماعی آشفته عنوان انگلیسی مقاله The Social Media Piece of the Social Marketing Pie فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 11 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت […]

12مارس
دانلود رایگان پاورپوینت بازاریابی اجتماعی و خیاطی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت بازاریابی اجتماعی و خیاطی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله بازاریابی اجتماعی و خیاطی عنوان انگلیسی مقاله Social Marketing & Tailoring فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 14 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار MBA و بازاریابی کد محصول […]

08مارس
پاورپوینت رایگان انگلیسی برنامه های وفاداری

پاورپوینت رایگان انگلیسی برنامه های وفاداری

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله برنامه های وفاداری عنوان انگلیسی مقاله Loyalty Programs فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 9 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله بازاریابی کد محصول EP3              تصویری از […]

08مارس
دانلود رایگان پاورپوینت ایجاد وفاداری مشتری (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت ایجاد وفاداری مشتری (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله ایجاد وفاداری مشتری عنوان انگلیسی مقاله Building Customer Loyalty فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 29  اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله بازاریابی کد محصول EP2              تصویری […]