پاورپوینت انگلیسی علوم اجتماعی - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

04می
دانلود رایگان پاورپوینت دموکراسی و حکومتداری  (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت دموکراسی و حکومتداری (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله دموکراسی و حکومتداری خوب (در آسیا) عنوان انگلیسی مقاله Democracy & Good Governance(In the Asian Context) فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 10 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی کد محصول EP724              […]

04می
دانلود رایگان پاورپوینت اثرات دموکراسی اقتصادی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت اثرات دموکراسی اقتصادی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله اثرات دموکراسی اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله Economic effects of democracy فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 18 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی کد محصول EP723              تصویری از مقاله      فهرست مطالب […]

04می
دانلود رایگان پاورپوینت فعالیت اوقات فراغت (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت فعالیت اوقات فراغت (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله فعالیت های اوقات فراغت عنوان انگلیسی مقاله Free time activities فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 5 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی گرایش های مرتبط با این مقاله پژوهشگری اجتماعی کد محصول EP722         […]

04می
دانلود رایگان پاورپوینت کیفیت زندگی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت کیفیت زندگی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله کیفیت زندگی عنوان انگلیسی مقاله QUALITY OF LIFE فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 51 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی کد محصول EP721              تصویری از مقاله     بخشی از مقاله […]

04می
دانلود رایگان پاورپوینت پشتیبانی هدفمند از طریق مهارت اجتماعی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت پشتیبانی هدفمند از طریق مهارت اجتماعی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله پشتیبانی هدفمند از طریق گروه آموزشی مهارت های اجتماعی   عنوان انگلیسی مقاله Targeted Support through Social Skills Instructional Groups فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 95 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی کد محصول EP720       […]

04می
دانلود رایگان پاورپوینت فقر چیست؟ (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت فقر چیست؟ (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله فقر چیست؟ عنوان انگلیسی مقاله What is Poverty? فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 14 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی گرایش های مرتبط با این مقاله جامعه شناسی کد محصول EP719              […]

04می
دانلود رایگان پاورپوینت تقاطع فقر و ناتوانی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت تقاطع فقر و ناتوانی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله تقاطع فقر و ناتوانی عنوان انگلیسی مقاله The intersection of poverty and disability فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 25 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی گرایش های مرتبط با این مقاله جامعه شناسی کد محصول EP718   […]

04می
دانلود رایگان پاورپوینت تبعیض آزار و اذیت (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت تبعیض آزار و اذیت (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله تبعیض / آزار و اذیت عنوان انگلیسی مقاله DISCRIMINATION/ HARASSMENT فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 43 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی گرایش های مرتبط با این مقاله جامعه شناسی کد محصول EP717         […]

04می
دانلود رایگان پاورپوینت تبعیض بر مبنای معلولیت (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت تبعیض بر مبنای معلولیت (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله تبعیض بر مبنای معلولیت عنوان انگلیسی مقاله Discrimination on the basis of disability فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 20 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی گرایش های مرتبط با این مقاله جامعه شناسی کد محصول EP716   […]

04می
دانلود رایگان پاورپوینت نابرابری جنسیتی و انسجام اجتماعی  (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت نابرابری جنسیتی و انسجام اجتماعی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله نابرابری جنسیتی و انسجام اجتماعی در یک دنیای جهانی عنوان انگلیسی مقاله GENDER INEQUALITY & SOCIAL COHESION IN A GLOBALIZING WORLD فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 35 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی گرایش های مرتبط با […]