پاورپوینت انگلیسی اقتصاد - صفحه 4 از 6 - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

24آوریل
دانلود رایگان پاورپوینت مبانی گزارشگری مالی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت مبانی گزارشگری مالی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله مبانی گزارشگری مالی عنوان انگلیسی مقاله The Basics of Financial Reporting فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 23 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری، مدیریت و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی، مدیریت کسب و […]

24آوریل
دانلود رایگان پاورپوینت کیفیت گزارشگری مالی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت کیفیت گزارشگری مالی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله کیفیت گزارشگری مالی عنوان انگلیسی مقاله financial reporting quality فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 43 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری، مدیریت و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی، مدیریت کسب و کار MBA، […]

24آوریل
دانلود رایگان پاورپوینت مفاهیم حسابداری تعهدی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت مفاهیم حسابداری تعهدی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله مفاهیم حسابداری تعهدی عنوان انگلیسی مقاله ACCRUAL ACCOUNTING CONCEPTS فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 26 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی و علوم اقتصادی کد محصول EP509 […]

24آوریل
دانلود رایگان پاورپوینت اقلام تعهدی و پیش پرداخت (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت اقلام تعهدی و پیش پرداخت (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله اقلام تعهدی و پیش پرداختها عنوان انگلیسی مقاله Accruals and Prepayments فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 13 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی و اقتصاد مالی کد […]

19آوریل
دانلود رایگان پاورپوینت راهنمای بانکداری اینترنتی شخصی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت راهنمای بانکداری اینترنتی شخصی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله راهنمای بانکداری اینترنتی شخصی برای غیر UOB دارنده حساب عنوان انگلیسی مقاله Personal Internet Banking Guide for non-UOB account holder فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 11 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اقتصادی، فناوری اطلاعات و مدیریت گرایش […]

19آوریل
دانلود رایگان پاورپوینت موانع بانکداری تلفن همراه به اینترنت پذیرش خدمات (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت موانع بانکداری تلفن همراه به اینترنت پذیرش خدمات (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله موانع بانکداری تلفن همراه به اینترنت پذیرش خدمات: یک مطالعه تجربی در دره کلانگ مالزی عنوان انگلیسی مقاله BARRIERS TO MOBILE INTERNET BANKING SERVICE ADOPTION: AN EMPIRICAL STUDY IN KLANG VALLEY OF MALAYSIA فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 17 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت […]

19آوریل
دانلود رایگان پاورپوینت احراز هویت در محیط اینترنت بانکداری  (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت احراز هویت در محیط اینترنت بانکداری (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله FFIEC ارشاد احراز هویت مشتری: احراز هویت در محیط اینترنت بانکداری عنوان انگلیسی مقاله FFIEC Customer Authentication Guidance: Authentication in an Internet Banking Environment فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 16 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اقتصادی، فناوری […]

10آوریل
دانلود رایگان پاورپوینت اصول رهبری موثر برای تیم مجازی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت اصول رهبری موثر برای تیم مجازی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله به کارگیری اصول رهبری موثر برای تیم های مجازی عنوان انگلیسی مقاله Effective Leadership Principles for Virtual Teams فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 17 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط با […]

04آوریل
دانلود رایگان پاورپوینت ارزیابی ارزش زمانی پول (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت ارزیابی ارزش زمانی پول (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله مقدمه ای بر ارزیابی: ارزش زمانی پول (ماشین حساب) عنوان انگلیسی مقاله INTRODUCTION TO VALUATION: TIME VALUE OF MONEY (CALCULATOR) فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 35 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط با […]

04آوریل
دانلود رایگان پاورپوینت ارزش زمانی پول (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت ارزش زمانی پول (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله ارزش زمانی پول عنوان انگلیسی مقاله The Time value of money فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 29 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت مالی و اقتصاد مالی و پولی کد […]