پاورپوینت آماده میکروبیولوژی - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

03ژانویه
مقاله پاورپوینت نقش گلوتاتیون پراکسیدازها در هم ایستایی واکنش اکسایش-کاهش کلروپلاست

مقاله پاورپوینت نقش گلوتاتیون پراکسیدازها در هم ایستایی واکنش اکسایش-کاهش کلروپلاست

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله The contribution of glutathione peroxidases to chloroplast redox homeostasis in Arabidopsis عنوان فارسی مقاله نقش گلوتاتیون پراکسیدازها در هم ایستایی واکنش اکسایش-کاهش (هموستازی ردوکس) کلروپلاست در گیاه آرابیدوپسیس فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 24 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 3 صفحه تعداد صفحات دارای جدول ندارد […]

31آگوست
مقاله پاورپوینت تعیین بار باکتری ميکروبيوتای روده و شناسایی اسپیروپلاسما و ولباخیا در آنوفل

مقاله پاورپوینت تعیین بار باکتری ميکروبيوتای روده و شناسایی اسپیروپلاسما و ولباخیا در آنوفل

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله Bacteria Load Determination of the Intestinal Microbiota and Identification of Spiroplasma and Wolbachia in Anopheles gambiae عنوان فارسی مقاله تعیین بار باکتری ميکروبيوتای روده و شناسایی اسپیروپلاسما و ولباخیا در آنوفل gambiae فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 16 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 1 صفحه  تعداد […]