پاورپوینت انگلیسی مدیریت - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

15نوامبر
دانلود رایگان پاورپوینت بیوپسیولوژی در محل کار (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت بیوپسیولوژی در محل کار (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله  بیوپسیولوژی در محل کار عنوان انگلیسی مقاله  Biopsychology in the Workplace فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 7 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و روانشناسی کد محصول EP909              تصویری از مقاله   […]

15نوامبر
دانلود رایگان پاورپوینت احساس و ادراک در محل کار (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت احساس و ادراک در محل کار (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله احساس و ادراک در محل کار عنوان انگلیسی مقاله  Sensation and Perception in the Workplace فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 7 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله  مدیریت و روانشناسی کد محصول EP908              […]

04نوامبر
دانلود رایگان پاورپوینت بازاریابی تجارت به تجارت (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت بازاریابی تجارت به تجارت (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله بازاریابی تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Business-to-Business Marketing فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 14 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله بازاریابی کد محصول EP905              تصویری […]

08اکتبر
دانلود رایگان پاورپوینت توانمندسازی برای مشارکت (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت توانمندسازی برای مشارکت (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله توانمندسازی برای مشارکت عنوان انگلیسی مقاله Empower to Engage فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 12 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت کد محصول EP902              تصویری از مقاله      فهرست مطالب   […]

08اکتبر
دانلود رایگان پاورپوینت ساختار سازمانی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت ساختار سازمانی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله ساختار سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Organizational Structure فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 30 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت کد محصول EP901              تصویری از مقاله      فهرست مطالب   Organizational Structure […]

08اکتبر
دانلود رایگان پاورپوینت اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی در کتابخانه : نقش میانجیگری مبادلات مبادله رهبر و عضو (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی در کتابخانه : نقش میانجیگری مبادلات مبادله رهبر و عضو (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی در کتابخانه ها: نقش میانجیگری مبادلات مبادله رهبر و عضو عنوان انگلیسی مقاله Impact of Organizational Justice on Job Performance in Libraries: Mediating Role of Leader-Member Exchange Relationship فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 24 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت […]

17سپتامبر
دانلود رایگان پاورپوینت ارزیابی عملکرد شرکت

دانلود رایگان پاورپوینت ارزیابی عملکرد شرکت

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله  ارزیابی عملکرد شرکت عنوان انگلیسی مقاله Evaluating Company Performance فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 16 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی مالی و ریسک، مدیریت مالی کد محصول EP875     […]

17سپتامبر
دانلود رایگان پاورپوینت مقدمه ای بر تحلیل صنعت و شرکت

دانلود رایگان پاورپوینت مقدمه ای بر تحلیل صنعت و شرکت

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله  مقدمه ای بر تحلیل صنعت و شرکت عنوان انگلیسی مقاله Introduction to Industry and Company Analysis فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 29 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی مالی و ریسک، […]

29آگوست
دانلود رایگان پاورپوینت ارزیابی مشتریان خوب و بد

دانلود رایگان پاورپوینت ارزیابی مشتریان خوب و بد

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله ارزیابی مشتریان خوب و بد عنوان انگلیسی مقاله Tales of good and bad customers فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 9 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت دانش کد محصول EP868   […]

23آگوست
دانلود رایگان پاورپوینت انگیزه به سوی کار گروهی

دانلود رایگان پاورپوینت انگیزه به سوی کار گروهی

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله انگیزه به سوی کار گروهی عنوان انگلیسی مقاله Motivation towards Teamwork فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 28 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت منابع انسانی کد محصول EP860       […]