پاورپویت آماده مدیریت فناوری اطلاعات - صفحه 5 از 6 - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

26آگوست
مقاله پاورپوینت اثر اطلاعات مدیریت سیستم ERP بر تصمیم گیری

مقاله پاورپوینت اثر اطلاعات مدیریت سیستم ERP بر تصمیم گیری

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله اثرات اطلاعات مدیریت و سیستم های ERP بر مدیریت دانش استراتژیک و تصمیم گیری فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 37 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 3 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط با این […]

23جولای
مقاله پاورپوینت قابلیت اعتماد اینترنت اشیای اجتماعی

مقاله پاورپوینت قابلیت اعتماد اینترنت اشیای اجتماعی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله مدیریت قابلیت اعتماد در اینترنت اشیای اجتماعی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 11 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 39 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر، مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط با این مقاله امنیت اطلاعات، معماری کامپیوتر، […]

15جولای
مقاله پاورپوینت نگرش پیش‌بینی پذیرش اولیه رفتار امنیت اطلاعات

مقاله پاورپوینت نگرش پیش‌بینی پذیرش اولیه رفتار امنیت اطلاعات

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله شخصیت، نگرش و نیت: پیش‌بینی پذیرش اولیه رفتار امنیت اطلاعات فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 43 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 6 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر، مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط با این مقاله امنیت […]

05جولای
مقاله پاورپوینت عوامل تعیین کننده انتقال دانش ERP

مقاله پاورپوینت عوامل تعیین کننده انتقال دانش ERP

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله عوامل تعیین کننده انتقال دانش اجرایی ERP فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 39  اسلاید  تعداد جدول و شکلها 4 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک […]

04جولای
مقاله پاورپوینت اثر نوآوری اشتراک گذاری دانش اینترنتی

مقاله پاورپوینت اثر نوآوری اشتراک گذاری دانش اینترنتی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله به اشتراک گذاری دانش اینترنتی و تأثیر آن بر روی نوآوری: بررسی تجربی SME ها فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 41 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 5 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط با این […]

24ژوئن
مقاله پاورپوینت تاثیر رسانه اجتماعی برجهانی شدن شهروندی مشارکتی

مقاله پاورپوینت تاثیر رسانه اجتماعی برجهانی شدن شهروندی مشارکتی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله تاثیر رسانه های اجتماعی برجهانی شدن، مردمی شدن و شهروندی مشارکتی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 32 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 3 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت فناوری اطلاعات کد محصول P3246 […]

20ژوئن
مقاله پاورپوینت رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

مقاله پاورپوینت رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 40 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 10 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و  مدیریت دانش کد […]

20ژوئن
مقاله پاورپوینت درصد تائید نشده مدیریت دانش

مقاله پاورپوینت درصد تائید نشده مدیریت دانش

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله درصد تائید نشده مدیریت دانش فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 43 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 4 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و مدیریت منابع اطلاعات کد محصول P4018 […]

14ژوئن
مقاله پاورپوینت معماری ابتکار دولت به دولت در کشور

مقاله پاورپوینت معماری ابتکار دولت به دولت در کشور

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله راهبردهایی برای معماری ابتکار دولت به دولت در کشورهای در حال توسعه فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 41 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 4 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت تکنولوژی و مدیریت فناوری […]

11ژوئن
مقاله پاورپوینت روش استخراج داده برای تقسیم بندی کشور

مقاله پاورپوینت روش استخراج داده برای تقسیم بندی کشور

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله بکارگیری روش استخراج داده برای تقسیم بندی کشور بر اساس مدل RFM فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 33 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 8 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر، مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط با این مقاله […]