پاورپوینت آماده آنالیز عددی

مقاله پاورپوینت M/M/C شاخص شغل

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  M/M/C با شاخص شغلها ( شغلهای حساس) فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 35 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 15 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله  ریاضی و آمار گرایش های مرتبط با این مقاله  ریاضی کاربردی، آنالیز …

پاورپوینت آماده آنالیز عددی

مقاله پاورپوینت تخصیص منابع بر پایه مدل dea

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله یک روش تخصیص منابع بر پایه مدل هایDEA و تحلیل های کشش فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 29 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 7 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله ریاضی و آمار گرایش های مرتبط با …

پاوپوینت آماده تحقیق در عملیات

مقاله پاورپوینتفراکمانش حرارتی تیر اویلر برنولی روی فونداسیون الاستیک

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله کمانش و فراکمانش حرارتی تیرهای اویلر برنولی تثبیت شده مفصلی روی فونداسیون الاستیک فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 29 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 10 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله ریاضی و آمار، مهندسی عمران و …

پاوپوینت آماده تحقیق در عملیات

مقاله پاورپوینت جریان ترافیک در تقاطع بدون علامت در چارچوب تئوری بازی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله ویژگی جریان ترافیک در یک تقاطع بدون علامت در چارچوب تئوری بازی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 42 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 10 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله ریاضی و آمار، مهندسی عمران و مهندسی …

پاورپوینت آماده ریاضی

مقاله پاورپوینت تابع زیان C برای دسته بندی الگو

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله کاربرد تابع زیان C برای دسته بندی الگو فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 40 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 15 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله ریاضی و آمار، مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT، مهندسی کامپیوتر و …

پاورپوینت آماده آنالیز عددی

مقاله پاورپوینت svm چند خطی برای دسته بندی داده ماتریس

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله SVM چندخطی چند مرتبه ای برای دسته بندی داده های ماتریس فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 46 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 17 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله ریاضی، آمار و مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط …

پاورپوینت آماده ریاضی

مقاله پاورپوینت دستیابی به اولویت از طریق قضاوت جفتی فوزی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله دستیابی به اولویت ها از طریق قضاوت های مقایسه ای جفتی فوزی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 36 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 16 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر و ریاضی و آمار گرایش …

پاورپوینت آماده الگوریتم ها و محاسبات

مقاله پاورپوینت الگوریتم ژنتیکی برای مسئله فروشنده دوره گرد

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله اپراتورهای جدیدالگوریتم های ژنتیکی برای مسئله فروشنده دوره گرد فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 34 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 5 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله ریاضی و آمار، مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات گرایش …

پاوپوینت آماده تحقیق در عملیات

مقاله پاورپوینت FloorSystem حرکت ماورای برنامه ريزی سنتی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله FloorSystem حرکت ماورای برنامه ريزی سنتی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 37 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 6 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله ریاضی،آمار و کامپیوتر گرایش های مرتبط با این مقاله ریاضی کاربردی، تحقیق در …

پاوپوینت آماده تحقیق در عملیات

مقاله پاورپوینت راه اندازی آنلاین بهینه سیستم های μCHP مسکونی با از برنامه ریزی خطی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله راه اندازی آنلاین بهینه سیستم های μCHP مسکونی با استفاده از برنامه ریزی خطی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 34اسلاید  تعداد جدول و شکلها 6 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق، ریاضی و آمار، شیمی …