پاورپوینت انگلیسی زیست شناسی - صفحه 2 از 6 - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

18می
دانلود رایگان پاورپوینت ریز جلبک برای تولید سوخت زیستی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت ریز جلبک برای تولید سوخت زیستی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله ریز جلبک برای تولید سوخت زیستی عنوان انگلیسی مقاله Microalgae for Biodiesel production فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 22 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی گرایش های مرتبط با این مقاله علوم گیاهی کد محصول EP833   […]

18می
دانلود رایگان پاورپوینت جلبک به عنوان سوخت زیستی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت جلبک به عنوان سوخت زیستی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله جلبک به عنوان یک سوخت های زیستی عنوان انگلیسی مقاله Algae as a Biofuel فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 18 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی گرایش های مرتبط با این مقاله علوم گیاهی کد محصول EP832 […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت تیلاپیا (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت تیلاپیا (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله تیلاپیا عنوان انگلیسی مقاله Tilapia فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 6 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و منابع طبیعی گرایش های مرتبط با این مقاله شیلات، صید و بهره برداری آبزیان و آبزی پروری کد محصول EP771 […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت ژنتیک RNA و سنتز پروتئین (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت ژنتیک RNA و سنتز پروتئین (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله ژنتیک: RNA و سنتز پروتئین عنوان انگلیسی مقاله Genetics: RNA and Protein Synthesis فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 39 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی گرایش های مرتبط با این مقاله ژنتیک کد محصول EP770     […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت بیماری میتوکندری و اوتیسم (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت بیماری میتوکندری و اوتیسم (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله ارتباط میان بیماری میتوکندری و اوتیسم عنوان انگلیسی مقاله Mitochondrial Disease and Autism Bridging the Gap فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 45 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و شیمی گرایش های مرتبط با این مقاله علوم گیاهی […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت لیپید بیوسنتز (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت لیپید بیوسنتز (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله لیپید بیوسنتز عنوان انگلیسی مقاله Lipid Biosynthesis فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 17 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و شیمی گرایش های مرتبط با این مقاله بیوشیمی و شیمی آلی کد محصول EP768            […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت اپرون (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت اپرون (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله اپرون عنوان انگلیسی مقاله Operons فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 24 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی گرایش های مرتبط با این مقاله ژنتیک کد محصول EP767              تصویری از مقاله   […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت کربوهیدرات (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت کربوهیدرات (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله کربوهیدرات ها عنوان انگلیسی مقاله Carbohydrates فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 19 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و شیمی گرایش های مرتبط با این مقاله بیوشیمی و شیمی آلی کد محصول EP766         […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات در گیاهان (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات در گیاهان (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله متابولیسم کربوهیدرات در گیاهان عنوان انگلیسی مقاله Carbohydrate Metabolism in Plants فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 16 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و شیمی گرایش های مرتبط با این مقاله بیوشیمی و شیمی آلی کد محصول […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات در گیاهان (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات در گیاهان (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله متابولیسم کربوهیدرات در گیاهان عنوان انگلیسی مقاله Carbohydrate Metabolism in Plants فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 16 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و شیمی گرایش های مرتبط با این مقاله بیوشیمی و شیمی آلی کد محصول […]