پاورپوینت انگلیسی منابع طبیعی - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

07می
دانلود رایگان پاورپوینت بیابان زایی و ساحل (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت بیابان زایی و ساحل (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله بیابان زایی و ساحل عنوان انگلیسی مقاله Desertification and the sahel فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 20 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله منابع طبیعی و محیط زیست کد محصول EP779              تصویری از […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت بیابان زایی تهدید جدی به محیط زیست آفریقا (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت بیابان زایی تهدید جدی به محیط زیست آفریقا (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله بیابان زایی یک تهدید جدی به محیط زیست آفریقا است عنوان انگلیسی مقاله DESERTIFICATION IS A SERIOUS THREAT TO THE AFRICAN ENVIRONMENT فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 8 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله منابع طبیعی و محیط زیست […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت سیلاب در دالاس تگزاس (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت سیلاب در دالاس تگزاس (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله مدیریت سیلاب در دالاس، تگزاس عنوان انگلیسی مقاله Floodwater Management in Dallas, TX فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 15 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله منابع طبیعی گرایش های مرتبط با این مقاله مخاطرات طبیعی کد محصول EP777   […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت فرآیند رواناب (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت فرآیند رواناب (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله فرآیندهای رواناب عنوان انگلیسی مقاله Runoff Processes فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 31 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله منابع طبیعی، محیط زیست و جغرافیا گرایش های مرتبط با این مقاله زیستگاه ها و تنوع زیستی کد محصول EP776 […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت بارش و رواناب (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت بارش و رواناب (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله بارش و رواناب عنوان انگلیسی مقاله Rainfall and Runoff فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 19 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله منابع طبیعی، محیط زیست و جغرافیا گرایش های مرتبط با این مقاله زیستگاه ها و تنوع زیستی کد […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت تالاب سطح آزاد آب (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت تالاب سطح آزاد آب (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله تالاب سطح آزاد آب عنوان انگلیسی مقاله Free Water Surface Wetlands فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 13 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله منابع طبیعی، محیط زیست و جغرافیا گرایش های مرتبط با این مقاله زیستگاه ها و تنوع […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت تالاب خاک (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت تالاب خاک (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله تالاب خاک عنوان انگلیسی مقاله Wetland Soils فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 15 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله منابع طبیعی، محیط زیست و جغرافیا گرایش های مرتبط با این مقاله زیستگاه ها و تنوع زیستی کد محصول EP773   […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات استفاده از زمین (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات استفاده از زمین (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله مطالعات استفاده از زمین عنوان انگلیسی مقاله Land use Research فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 21 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله منابع طبیعی و محیط زیست گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی طراحی محیط زیست کد محصول EP772 […]

07می
دانلود رایگان پاورپوینت تیلاپیا (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت تیلاپیا (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله تیلاپیا عنوان انگلیسی مقاله Tilapia فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 6 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و منابع طبیعی گرایش های مرتبط با این مقاله شیلات، صید و بهره برداری آبزیان و آبزی پروری کد محصول EP771 […]