پاورپوینت آماده برق قدرت - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

16سپتامبر
مقاله پاورپوینت سوئیچینگ غیر سنکرون ترافیک

مقاله پاورپوینت سوئیچینگ غیر سنکرون ترافیک

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله سوئیچینگ غیر سنکرون( ناهمزمان) SAN تحت ترافیک چند بخشی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 38 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 5 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله برق قدرت کد محصول P4047     […]

16سپتامبر
مقاله پاورپوینت تولید پراکنده مدل یکپارچگی بازار

مقاله پاورپوینت تولید پراکنده مدل یکپارچگی بازار

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله مدل یکپارچگی بازار رقابتی برای تولید پراکنده فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 38 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 19 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد و مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله برق قدرت و الکترونیک قدرت کد محصول […]

14سپتامبر
مقاله پاورپوینت روش مدل سازی کوره قوس الکتریکی مطالعه چشمک زن

مقاله پاورپوینت روش مدل سازی کوره قوس الکتریکی مطالعه چشمک زن

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله روشی جدید برای مدل سازی کوره قوس الکتریکی جهت مطالعه چشمک زن فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 35 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 22 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله الکترونیک و برق قدرت […]

13سپتامبر
مقاله پاورپوینت مقایسه مبدل جریان مستقیم متناوب در کوره قوسی جریان مستقیم با توان بالا

مقاله پاورپوینت مقایسه مبدل جریان مستقیم متناوب در کوره قوسی جریان مستقیم با توان بالا

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله مطالعه مقایسه ای مبدل های جریان مستقیم/ متناوب در کوره قوسی جریان مستقیم با توان بالا فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 35 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 18 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله […]

13سپتامبر
مقاله پاورپوینت جایگذاری بهینه محدود کننده جریان خطا

مقاله پاورپوینت جایگذاری بهینه محدود کننده جریان خطا

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله جایگذاری بهینه محدود کننده جریان خطا با تکنیک کاهش فضای جستجو فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 34 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 18 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله الکترونیک، برق قدرت و الکترونیک […]

13سپتامبر
مقاله پاورپوینت کاربرد روش حساسیت در ارسال و مکان کنترل کننده FACTS

مقاله پاورپوینت کاربرد روش حساسیت در ارسال و مکان کنترل کننده FACTS

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله کاربرد روشهای حساسیت در ارسال و مکان کنترل کننده های FACTS فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 32 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 19 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی کنترل، برق قدرت، برق […]

19آگوست
مقاله پاورپوینت کاربرد سیستم هوشمند مولتیBP

مقاله پاورپوینت کاربرد سیستم هوشمند مولتیBP

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  کاربرد سیستم هوشمند مولتیBP در شناسایی عیوب سیستم قدرت فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 34 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 11 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط با این مقاله برق قدرت، برق مخابرات […]

07آگوست
مقاله پاورپوینت کنترل جمعی SFCL و SMES برای بهبود قابلیت نوسان برق

مقاله پاورپوینت کنترل جمعی SFCL و SMES برای بهبود قابلیت نوسان برق

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله کنترل جمعی SFCL و SMES برای بهبود قابلیت گذر از خطا و هموارسازی نوسان برق مزرعه بادی DFIG فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 33 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 17 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق و اقتصاد گرایش های […]

07آگوست
مقاله پاورپوینت برنامه ریزی انتقال قابلیت اعتماد عملکرد اقتصادی محیط مقررات زدایی

مقاله پاورپوینت برنامه ریزی انتقال قابلیت اعتماد عملکرد اقتصادی محیط مقررات زدایی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله برنامه ریزی انتقال با توجه به قابلیت اعتماد و عملکرد اقتصادی در محیط مقررات زدایی شده فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 30 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 12 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد و مهندسی برق گرایش های مرتبط با […]

29جولای
مقاله پاورپوینت روش تشخیص حالت جزیره ای منطقه غیر قابل شناسایی

مقاله پاورپوینت روش تشخیص حالت جزیره ای منطقه غیر قابل شناسایی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله یک روش ساده برای تشخیص حالت جزیره ای با یک منطقه غیر قابل شناسایی ناچیز فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 30 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 13 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله برق […]