پاورپوینت آماده برق

مقاله پاورپوینت سوئیچینگ غیر سنکرون ترافیک

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله سوئیچینگ غیر سنکرون( ناهمزمان) SAN تحت ترافیک چند بخشی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 38 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 5 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله برق قدرت …

پاورپوینت آماده اقتصاد

مقاله پاورپوینت تولید پراکنده مدل یکپارچگی بازار

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله مدل یکپارچگی بازار رقابتی برای تولید پراکنده فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 38 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 19 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد و مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله برق قدرت …

پاورپوینت آماده الکترونیک

مقاله پاورپوینت روش مدل سازی کوره قوس الکتریکی مطالعه چشمک زن

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله روشی جدید برای مدل سازی کوره قوس الکتریکی جهت مطالعه چشمک زن فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 35 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 22 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های مرتبط با این …

پاورپوینت آماده الکترونیک

مقاله پاورپوینت مقایسه مبدل جریان مستقیم متناوب در کوره قوسی جریان مستقیم با توان بالا

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله مطالعه مقایسه ای مبدل های جریان مستقیم/ متناوب در کوره قوسی جریان مستقیم با توان بالا فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 35 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 18 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش …

پاورپوینت آماده الکترونیک

مقاله پاورپوینت جایگذاری بهینه محدود کننده جریان خطا

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله جایگذاری بهینه محدود کننده جریان خطا با تکنیک کاهش فضای جستجو فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 34 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 18 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله …

پاورپوینت آماده برق

مقاله پاورپوینت کاربرد روش حساسیت در ارسال و مکان کنترل کننده FACTS

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله کاربرد روشهای حساسیت در ارسال و مکان کنترل کننده های FACTS فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 32 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 19 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله …

پاورپوینت آماده برق

مقاله پاورپوینت کاربرد سیستم هوشمند مولتیBP

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  کاربرد سیستم هوشمند مولتیBP در شناسایی عیوب سیستم قدرت فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 34 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 11 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط با این …

پاورپوینت آماده اقتصاد

مقاله پاورپوینت کنترل جمعی SFCL و SMES برای بهبود قابلیت نوسان برق

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله کنترل جمعی SFCL و SMES برای بهبود قابلیت گذر از خطا و هموارسازی نوسان برق مزرعه بادی DFIG فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 33 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 17 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی …

پاورپوینت آماده اقتصاد

مقاله پاورپوینت برنامه ریزی انتقال قابلیت اعتماد عملکرد اقتصادی محیط مقررات زدایی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله برنامه ریزی انتقال با توجه به قابلیت اعتماد و عملکرد اقتصادی در محیط مقررات زدایی شده فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 30 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 12 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد و مهندسی …

پاورپوینت آماده برق

مقاله پاورپوینت روش تشخیص حالت جزیره ای منطقه غیر قابل شناسایی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله یک روش ساده برای تشخیص حالت جزیره ای با یک منطقه غیر قابل شناسایی ناچیز فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 30 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 13 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق گرایش های …