پاورپوینت آماده حسابداری - صفحه 4 از 4 - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

15جولای
مقاله پاورپوینت ارتباط بلندمدت بین کسری بودجه و کسری تجاری در لبنان

مقاله پاورپوینت ارتباط بلندمدت بین کسری بودجه و کسری تجاری در لبنان

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله ارتباط بلندمدت بین کسری بودجه و کسری تجاری در لبنان: نتایج از UECM و مرزهای آزمون فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 36 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 12 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله  اقتصاد، حسابداری و مدیریت گرایش های مرتبط با […]

01جولای
مقاله پاورپوینت رابطه بین رقابت و عملکرد در صنعت بانکداری

مقاله پاورپوینت رابطه بین رقابت و عملکرد در صنعت بانکداری

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  رابطه بین رقابت، رشد و عملکرد در صنعت بانکداری فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 34 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 6 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد، حسابداری و مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری دولتی، حسابداری مالی، حسابداری […]

25ژوئن
مقاله پاورپوینت سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت برزیلی

مقاله پاورپوینت سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت برزیلی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 36 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 7 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار MBA، حسابداری […]

19ژوئن
مقاله پاورپوینت اصلاح حسابداری دولتی نظام پزشکی

مقاله پاورپوینت اصلاح حسابداری دولتی نظام پزشکی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله مدارک و شواهد مقدماتی برای تحقیق و پژوهش در مورد اصلاح حسابداری دولتی نظام پزشکی و سیستم بهداشتی ملی یونان (ESY) فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 36 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 4 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و مدیریت […]

17ژوئن
مقاله پاورپوینت ارتباط بین سرمایه درگردش با نقدینگی

مقاله پاورپوینت ارتباط بین سرمایه درگردش با نقدینگی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله ارتباط بین سرمایه درگردش با نقدینگی، سودآوری و توان مالی : مطالعه موردی از ACC Limited فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 40 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 6 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد، حسابداری و مدیریت گرایش های مرتبط با […]

06مارس
مقاله پاورپوینت مدلسازی اثرات انباشته مازاد های مواد مغذی در کشاورزی

مقاله پاورپوینت مدلسازی اثرات انباشته مازاد های مواد مغذی در کشاورزی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله مدلسازی اثرات انباشته مازاد های مواد مغذی در کشاورزی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 35 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 6 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد […]

05مارس
مقاله پاورپوینت رابطه بین کیفیت حسابداری تعهدی، ریسک اطلاعاتی و بهای سرمایه

مقاله پاورپوینت رابطه بین کیفیت حسابداری تعهدی، ریسک اطلاعاتی و بهای سرمایه

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله رابطه بین کیفیت حسابداری تعهدی، ریسک اطلاعاتی و بهای سرمایه فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 37اسلاید  تعداد جدول و شکلها 4 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی کد محصول P3008 […]