دانلود رایگان پاورپوینت انگلیسی - صفحه 94 از 94 - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

08مارس
دانلود رایگان پاورپوینت تصمیم گیری فرآیندها (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت تصمیم گیری فرآیندها (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله تصمیم گیری فرآیندها عنوان انگلیسی مقاله Decision Making Processes فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 17 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت اجراایی، مدیریت عملکرد و مدیریت کسب و کار MBA کد […]

08مارس
دانلود رایگان پاورپوینت تصمیم گیری اخلاقی و رهبری اخلاقی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت تصمیم گیری اخلاقی و رهبری اخلاقی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله تصمیم گیری اخلاقی و رهبری اخلاقی عنوان انگلیسی مقاله Ethical Decision Making and Ethical Leadership فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 19 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت اجرایی و مدیریت عملکرد […]

08مارس
دانلود رایگان پاورپوینت SODA و حرفه تصمیم گیری (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت SODA و حرفه تصمیم گیری (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله SODA و حرفه تصمیم گیری عنوان انگلیسی مقاله SODA and Career Decision Making فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 8 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت اجرایی کد محصول EP7       […]

08مارس
دانلود رایگان پاورپوینت حفظ وفاداری مشتری از طریق BDC قدرتمند (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت حفظ وفاداری مشتری از طریق BDC قدرتمند (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله چگونگی ایجاد و حفظ وفاداری مشتری از طریق BDC قدرتمند عنوان انگلیسی مقاله How to Build Customer Loyalty and Retention thru a POWERFUL BDC فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 10اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط […]

08مارس
دانلود رایگان پاورپوینت تاثیر پاداش دادن به مشتریان در وفاداری مشتری (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت تاثیر پاداش دادن به مشتریان در وفاداری مشتری (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله وفاداری مشتری: پاداش دادن به مشتریان عنوان انگلیسی مقاله Customer Loyalty: Rewarding Your Customers فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 17 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار Mba و […]

08مارس
دانلود رایگان پاورپوینت حل مشکلات کسب و کار با استفاده از نمودارهای Mekko (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت حل مشکلات کسب و کار با استفاده از نمودارهای Mekko (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله حل مشکلات کسب و کار با استفاده از نمودارهای Mekko  عنوان انگلیسی مقاله Solving Business Problems Using Mekko Graphics فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 10 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت […]

08مارس
پاورپوینت رایگان انگلیسی برنامه های وفاداری

پاورپوینت رایگان انگلیسی برنامه های وفاداری

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله برنامه های وفاداری عنوان انگلیسی مقاله Loyalty Programs فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 9 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله بازاریابی کد محصول EP3              تصویری از […]

08مارس
دانلود رایگان پاورپوینت ایجاد وفاداری مشتری (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت ایجاد وفاداری مشتری (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله ایجاد وفاداری مشتری عنوان انگلیسی مقاله Building Customer Loyalty فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 29  اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله بازاریابی کد محصول EP2              تصویری […]

07مارس
دانلود رایگان پاورپوینت پیاده سازی زنجیره ای تامین سبز (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت پیاده سازی زنجیره ای تامین سبز (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله بهترین روش ها در پیاده سازی زنجیره ای تامین سبز عنوان انگلیسی مقاله Best Practices in Implementing Green Supply Chains فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 32 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت، مهندسی صنایع و محیط زیست گرایش های […]

30ژانویه
دانلود رایگان پاورپوینت استفاده از مدیریت مشارکتی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت استفاده از مدیریت مشارکتی (انگلیسی)

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی عنوان فارسی مقاله  استفاده از مدیریت مشارکتی در دسترسی خدمات بهبود کیفیت کارکنان و مشارکت در تصمیم گیری عنوان انگلیسی مقاله Using participatory Management in access Services improves staff quality and participation in Decision-making فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 18 اسلاید  قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته […]