پاورپوینت آماده مهندسی آب - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

03دسامبر
مقاله پاورپوینت مدل سازی اثر متقابل بین خصوصیات سطح خاک و فرسایش آب

مقاله پاورپوینت مدل سازی اثر متقابل بین خصوصیات سطح خاک و فرسایش آب

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  مدل سازی اثرات متقابل بین خصوصیات سطح خاک و فرسایش آب فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 32 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 9 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی و مهندسی آب گرایش های مرتبط با این مقاله علوم خاک، […]

01نوامبر
مقاله پاورپوینت اثر مدیریت سفره آب بر شوری خاک و عملکرد یونجه

مقاله پاورپوینت اثر مدیریت سفره آب بر شوری خاک و عملکرد یونجه

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله اثرات مدیریت سفره آب بر شوری خاک و عملکرد یونجه در اقلیم نیمه خشک فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 31 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 7 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی و مهندسی آب گرایش های مرتبط با این […]

26اکتبر
مقاله پاورپوینت آنالیز راهبرد تجارت آب مجازی درون کشوری

مقاله پاورپوینت آنالیز راهبرد تجارت آب مجازی درون کشوری

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله تجزیه تحلیل راهبرد تجارت آب مجازی درون کشوری برای کاهش اثرات کمبود آب در ایران فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 39 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 10 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران و مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط با […]

24اکتبر
مقاله پاورپوینت تصمیم گیری نوروفازی برای مدیریت شبکه توزیع آب

مقاله پاورپوینت تصمیم گیری نوروفازی برای مدیریت شبکه توزیع آب

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله چارچوب تصمیم گیری نوروفازی برای مدیریت شبکه های توزیع آب فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 37 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 10 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی آب و عمران گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی آب و فاضلاب، مهندسی و […]

06مارس
مقاله پاورپوینت کمبود آب و مدیریت آبیاری

مقاله پاورپوینت کمبود آب و مدیریت آبیاری

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله کمبود آب و تاثیر بهبود مدیریت آبیاری فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 41 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 6 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اقتصادی، مهندسی کشاورزی و مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله  مدیریت بحران کد محصول P3077 […]

06مارس
مقاله پاورپوینت معیار آب مجازی

مقاله پاورپوینت معیار آب مجازی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله معیار آب مجازی و تحلیل های تغییر ساختار برای محصولات فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 28 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 8 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی و مهندسی معماری گرایش های مرتبط با این مقاله سیاست و توسعه […]

06مارس
مقاله پاورپوینت مقدار آب مجازی محصول غلات اصلی

مقاله پاورپوینت مقدار آب مجازی محصول غلات اصلی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله مقدار آب مجازی محصولات غلات اصلی و جریانات آب مجازی بین مناطق در چین فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 34 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 2 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی و شیمی گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی […]

05مارس
مقاله پاورپوینت بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک

مقاله پاورپوینت بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 30 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 4 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی گرایش های مرتبط با این مقاله آبیاری و زهکشی، […]

05مارس
مقاله پاورپوینت ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی

مقاله پاورپوینت ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی با مدل جدید PSO و RBF فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 20 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 4 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله کشاورزی، عمران و محیط زیست گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی آب و […]