دانلود فایل پاورپوینت مهندسی کشاورزی

24ژوئن
مقاله پاورپوینت جذب سرمایه حوزه آبزی پروری و نمونه های هدف آبزی پروری دریایی

مقاله پاورپوینت جذب سرمایه حوزه آبزی پروری و نمونه های هدف آبزی پروری دریایی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله Investment Attractiveness of the Area for Marine Farming and Marine Aquaculture Target Species عنوان فارسی مقاله جذب سرمایه حوزه آبزی پروری و نمونه های هدف آبزی پروری دریایی فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 23 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 2 صفحه تعداد صفحات دارای جدول 3 […]

13دسامبر
مقاله پاورپوینت شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع

مقاله پاورپوینت شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع در شرق هیمالیا، هند با استفاده از مدل WEPP فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 39اسلاید  تعداد جدول و شکلها 11 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله زمین شناسی، مهندسی کشاورزی و محیط […]

05دسامبر
مقاله پاورپوینت تفکیک درجه نرمی گوشت هلو درزمان برداشت

مقاله پاورپوینت تفکیک درجه نرمی گوشت هلو درزمان برداشت

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله رسیدگی هلو – تفکیک درجه نرمی گوشت هلو درزمان برداشت و پس از برداشت فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 35 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 5 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط با این مقاله زراعت و […]

04دسامبر
مقاله پاورپوینت روش استاندارد برای اصلاح گندم مقاوم به جوانه زنی قبل از برداشت

مقاله پاورپوینت روش استاندارد برای اصلاح گندم مقاوم به جوانه زنی قبل از برداشت

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله توسعه روش های استاندارد برای اصلاح گندم مقاوم به جوانه زنی قبل از برداشت، چالش ها و موفقیت ها در گندم کانادایی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 35 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 5 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی و […]

03دسامبر
مقاله پاورپوینت مدل سازی اثر متقابل بین خصوصیات سطح خاک و فرسایش آب

مقاله پاورپوینت مدل سازی اثر متقابل بین خصوصیات سطح خاک و فرسایش آب

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  مدل سازی اثرات متقابل بین خصوصیات سطح خاک و فرسایش آب فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 32 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 9 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی و مهندسی آب گرایش های مرتبط با این مقاله علوم خاک، […]

28نوامبر
مقاله پاورپوینت کنترل کپک قارچی الوار فراوری شده در شرایط ذخیره انباری

مقاله پاورپوینت کنترل کپک قارچی الوار فراوری شده در شرایط ذخیره انباری

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  کنترل کپک قارچی برای الوار فراوری شده در شرایط ذخیره انباری فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 30 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 5 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گرایش های مرتبط با این مقاله جنگلداری، علوم و […]

12نوامبر
مقاله پاورپوینت آگروفارستری و بهبود حاصلخیزی خاک

مقاله پاورپوینت آگروفارستری و بهبود حاصلخیزی خاک

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله آگروفارستری و بهبود حاصلخیزی خاک: ایده ای از آمازون فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 36 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 3 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط با این مقاله علوم خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، حاصلخیزی […]

01نوامبر
مقاله پاورپوینت اثر مدیریت سفره آب بر شوری خاک و عملکرد یونجه

مقاله پاورپوینت اثر مدیریت سفره آب بر شوری خاک و عملکرد یونجه

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله اثرات مدیریت سفره آب بر شوری خاک و عملکرد یونجه در اقلیم نیمه خشک فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 31 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 7 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کشاورزی و مهندسی آب گرایش های مرتبط با این […]

26اکتبر
مقاله پاورپوینت آنالیز راهبرد تجارت آب مجازی درون کشوری

مقاله پاورپوینت آنالیز راهبرد تجارت آب مجازی درون کشوری

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله تجزیه تحلیل راهبرد تجارت آب مجازی درون کشوری برای کاهش اثرات کمبود آب در ایران فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 39 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 10 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران و مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط با […]

09اکتبر
مقاله پاورپوینت حسگر نوری و هدایت الکتریکی پیوسته

مقاله پاورپوینت حسگر نوری و هدایت الکتریکی پیوسته

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله سنجش ظرفیت تبادل کاتیون و ماده آلی خاک با حسگرهای نوری و هدایت الکتریکی پیوسته فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 37 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 7 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق و مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط با […]