پاورپوینت آماده مدیریت دولتی - پاورپوینت فا | دانلود پاورپوینت

02اکتبر
مقاله پاورپوینت ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن

مقاله پاورپوینت ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله Relationship between human resources strategies and organizational performance based on the balanced scorecard in a public hospital in Iran: a cross-sectional study عنوان فارسی مقاله ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن در یک بیمارستان دولتی ایران: یک مطالعه مقطعی فرمت مقاله […]

26نوامبر
مقاله پاورپوینت بررسی مجدد رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت انوانتوری

مقاله پاورپوینت بررسی مجدد رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت انوانتوری

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله بررسی مجدد رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت انوانتوری (ارزیابی): یک رویکرد نظارت تعاونی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 43 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 4 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری […]

14نوامبر
مقاله پاورپوینت تغییر در سازمان دولتی در زمینه بحران مالی و اقتصادی

مقاله پاورپوینت تغییر در سازمان دولتی در زمینه بحران مالی و اقتصادی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله تغییر در سازمان های دولتی در زمینه بحران های مالی و اقتصادی: مطالعه موردی در رومانی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 28اسلاید  تعداد جدول و شکلها 6 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله […]

01جولای
مقاله پاورپوینت تحقيق اكتشافی روی پتانسيل بنگاه اجتماعی در عمل كردن چسب سازمانی

مقاله پاورپوینت تحقيق اكتشافی روی پتانسيل بنگاه اجتماعی در عمل كردن چسب سازمانی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  تحقيق اكتشافی روی پتانسيل بنگاههای اجتماعی در عمل كردن بعنوان چسب سازمانی شبكه  های نظارت فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 37 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 2 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت […]

25ژوئن
مقاله پاورپوینت تخصیص مجدد منابع و بهره وری در کشور در حال توسعه

مقاله پاورپوینت تخصیص مجدد منابع و بهره وری در کشور در حال توسعه

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله رابطه بین هزینه های روند، تخصیص مجدد منابع و بهره وری در کشورهای در حال توسعه فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 39 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 11 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط با این […]

22ژوئن
مقاله پاورپوینت  اثر مدل استرس و سازش بر بازده فردی و سازمانی

مقاله پاورپوینت اثر مدل استرس و سازش بر بازده فردی و سازمانی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله  مدل استرس و سازش و تاثیر آن بر بازده های فردی و سازمانی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 43 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 5 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت دولتی کد محصول […]

17ژوئن
مقاله پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعاتی منابع انسانی در برنامه ریزی سازمان

مقاله پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعاتی منابع انسانی در برنامه ریزی سازمان

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله کاربرد سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS)  در برنامه ریزی و توسعه HR در سازمان های متوسط رو به بزرگ فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 31 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 5 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی و مدیریت […]

17ژوئن
مقاله پاورپوینت تعلق خاطر کاری کارکنان و مسئولیت اجتماعی شرکت

مقاله پاورپوینت تعلق خاطر کاری کارکنان و مسئولیت اجتماعی شرکت

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله آیا مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تعلق خاطر کاری کارکنان تاثیرمی گذارد؟ فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 42 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 3 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت دولتی، توسعه منابع […]

05مارس
مقاله پاورپوینت رابطه بین رتبه بندی حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی

مقاله پاورپوینت رابطه بین رتبه بندی حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان مقاله رابطه بین رتبه بندی حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX) تعداد اسلایدها 24 اسلاید  تعداد جدول و شکلها 1 قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد رشته های مرتبط با این مقاله علوم اقتصادی و مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت کسب […]