27نوامبر
مقاله پاورپوینت رهبری مبتنی بر نقاط قوت و اشتیاق شغلی کارمندان

مقاله پاورپوینت رهبری مبتنی بر نقاط قوت و اشتیاق شغلی کارمندان

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله Strengths-based leadership and employee work engagement: A multi-source study عنوان فارسی مقاله رهبری مبتنی بر نقاط قوت و اشتیاق شغلی کارمندان: یک مطالعه چند منبعی فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 24 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 2 صفحه تعداد صفحات دارای جدول 3 صفحه قابلیت ویرایش […]

23نوامبر
مقاله پاورپوینت ارزیابی مصرف کنندگان از برندسازی مشترک بین برندهای جدید و برندهای باسابقه چینی

مقاله پاورپوینت ارزیابی مصرف کنندگان از برندسازی مشترک بین برندهای جدید و برندهای باسابقه چینی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله “New and old”: Consumer evaluations of co-branding between new brands and Chinese time-honored brands عنوان فارسی مقاله “جدید و قدیمی”: ارزیابی مصرف کنندگان از برندسازی مشترک بین برندهای جدید و برندهای باسابقه چینی فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 36 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 4 صفحه  […]

21نوامبر
مقاله پاورپوینت مسیریابی توزین دینامیکی و الگوریتم کد نوری بر مبنای SDN

مقاله پاورپوینت مسیریابی توزین دینامیکی و الگوریتم کد نوری بر مبنای SDN

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله Dynamic weight routing and optical-code algorithm based on SDN عنوان فارسی مقاله مسیریابی توزین دینامیکی و الگوریتم کد نوری بر مبنای SDN فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 14 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 1 صفحه  تعداد صفحات دارای جدول ندارد قابلیت ویرایش دارد قابلیت پرینت دارد […]

19نوامبر
مقاله پاورپوینت شبکه های متروی شهری چگونه رشد می کنند

مقاله پاورپوینت شبکه های متروی شهری چگونه رشد می کنند

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله How urban metro networks grow: From a complex network perspective عنوان فارسی مقاله شبکه های متروی شهری چگونه رشد می کنند: از دیدگاه یک شبکه پیچیده فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 20 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 1 صفحه  تعداد صفحات دارای جدول 2 صفحه قابلیت […]

19نوامبر
مقاله پاورپوینت راه حل های سالیتون فرکتال برای معادله فرکتال – کسری موج آب کم عمق

مقاله پاورپوینت راه حل های سالیتون فرکتال برای معادله فرکتال – کسری موج آب کم عمق

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله Fractal soliton solutions for the fractal-fractional shallow water wave equation arising in ocean engineering عنوان فارسی مقاله راه حل های سالیتون فرکتال برای معادله فرکتال – کسری موج آب کم عمق در مهندسی اقیانوس فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 23 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 4 […]

18نوامبر
مقاله پاورپوینت غشاهای آمیخته یون- حلالپوش مشتق شده از پلی ایزاتین برای الکترولیز آب قلیایی

مقاله پاورپوینت غشاهای آمیخته یون- حلالپوش مشتق شده از پلی ایزاتین برای الکترولیز آب قلیایی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله Polyisatin derived ion-solvating blend membranes for alkaline water electrolysis عنوان فارسی مقاله غشاهای آمیخته یون- حلالپوش مشتق شده از پلی ایزاتین برای الکترولیز آب قلیایی فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 26 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 3 صفحه  تعداد صفحات دارای جدول 1 صفحه قابلیت ویرایش […]

18نوامبر
مقاله پاورپوینت مکانیزم اثر میزان بارگذاری بر روی جریان های تحریک شده فشار صخره ای

مقاله پاورپوینت مکانیزم اثر میزان بارگذاری بر روی جریان های تحریک شده فشار صخره ای

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله Experimental research on influence mechanism of loading rates on rock pressure stimulated currents عنوان فارسی مقاله مطالعه آزمایشگاهی بر مکانیزم اثر میزان بارگذاری بر روی جریان های تحریک شده فشار صخره ای فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 22 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 9 صفحه تعداد […]

16نوامبر
مقاله پاورپوینت ترمودینامیک نیروگاه هسته ای مدولار GT-MHR-250 با راکتور هلیوم و توربین گازی

مقاله پاورپوینت ترمودینامیک نیروگاه هسته ای مدولار GT-MHR-250 با راکتور هلیوم و توربین گازی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله Thermodynamics of GT-MHR-250 modular nuclear plant with helium reactor and gas turbine based on the complex Brayton cycle عنوان فارسی مقاله ترمودینامیک نیروگاه هسته ای مدولار GT-MHR-250 با راکتور هلیوم و توربین گازی، بر مبنای سیکل برایتون ترکیبی فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 23 اسلاید  تعداد […]

16نوامبر
مقاله پاورپوینت چارچوبی برای شناسایی مناطق اولویت دار از طریق ارزیابی کلیه ی مخاطرات زیست محیطی

مقاله پاورپوینت چارچوبی برای شناسایی مناطق اولویت دار از طریق ارزیابی کلیه ی مخاطرات زیست محیطی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله A framework for identifying priority areas through integrated eco-environmental risk assessment for a holistic watershed management approach عنوان فارسی مقاله چارچوبی برای شناسایی مناطق اولویت دار از طریق ارزیابی کلیه ی مخاطرات زیست محیطی برای یک رویکرد مدیریتی جامع در حوزه آبخیز فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد […]

16نوامبر
مقاله پاورپوینت قطعه بندی چهاربعدی آئورت قفسه سینه از MRI جریان چهار بعدی

مقاله پاورپوینت قطعه بندی چهاربعدی آئورت قفسه سینه از MRI جریان چهار بعدی

مشخصات مقاله پاورپوینت عنوان انگلیسی مقاله 4D segmentation of the thoracic aorta from 4D flow MRI using deep learning عنوان فارسی مقاله قطعه بندی چهاربعدی آئورت قفسه سینه از MRI جریان چهار بعدی با استفاده از یادگیری عمیق فرمت مقاله پاورپوینت (ppt) و pdf تعداد اسلایدها 20 اسلاید  تعداد صفحات دارای تصویر 2 صفحه  تعداد […]